Årets växt 2019: tätört, fjälltätört& dvärgtätört

Pinguicula vulgaris, Pinguicula alpina & Pinguicula villosa Svenska Botaniska Föreningen har utsett släktet tätörter Pinguicula till Årets växt 2019. Alla är de insektsfångande växter, en egenskap de delar med släktena sileshår Drosera och bläddror Utricularia. På några mossar i södra och mellersta Sverige har dessutom flugtrumpet Sarracenia purpurea , som härstammar från Nordamerika, planterats ut. Det gemensamma för…

Senaste häftet, nr 6/2018

Ruth Hobro, Gunnar Sjödin & Erik Ljungstrand:
Borstspenört etablerad vid Ekolsund
Sedan ett stort antal år tillbaka hade Ruth Hobro och Gunnar Sjödin sett en obekant umbellat växa på en grusplan vid Ekolsund i sydvästra Uppland, men trots att de hade frågat rätt många växtintresserade om vad det kunde vara för en växt hade de inte fått något svar. Men i somras läste Ruth i SBT om fjolårets fynd av en annan umbellat, selleristäkra, och bestämde sig för att ta kontakt med författarna, vilket ledde till att Ekolsunds-umbellaten blev bestämd, och då visade sig vara en ny art för Sverige: borstspenört Laserpitium hispidum.

Anders Nordin, Göran Thor & Janolof Hermansson: Lavar med svenska namn – fjärde upplagan
Alaskaörnlav, alplunglav, alrosettlav och askkägellav är bara fyra av de över trehundra nya lavar som nu får svenska namn i denna den fjärde utgåvan av lavnamnslistan. Hela 1638 namn finns nu med.

Föreningskonferens 2019

16 –17 mars 2019 på Clarion Hotel Gillet, Uppsala Helgen den 16-17 mars 2019 hälsas alla välkomna till en av årets botaniska höjdpunkter – föreningskonferensen! Mottot för konferensen är Natur och kultur. Ingen miljö i dagens Sverige är opåver­kad av människan. Men rätt utformad skötsel kan gynna den biologiska mångfalden.Många växter är anpassade till naturliga fodermarker, och…

Kallelse till årsmöte 2019

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 16 mars 2019, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Eventuella motioner skall vara föreningens kansli tillhanda senast 2 januari 2019. Dagordning, inkomna motioner och andra årsmöteshandlingar publiceras på föreningens hemsida senast 15 februari, eller kan beställas från kansliet. Anmäl dig…

SBF häfte, nr 5 / 2018

Håkan Pleijel & Erik Ljungstrand: Försommarjohannesört, nyckelveronika och andra sällsynta ruderatväxter på Kvibergsfältet i nordöstra GöteborgDe första spontana förekomsterna i Norden av försommarjohannesört och nyckel­veronika har hittats på grusiga vägkanter nära Utby, nordöst om Göteborg.

Jan Thomas Johansson & Bengt Oxelman: Blomväxternas fylogeni – ett 25-årsjubileum med DNA
År 1993 publicerades de första översikterna baserade på DNA-sekvenser av blomväxternas eller angiospermernas släktskap. Mycket har hänt sedan dess: metoderna har förbättrats, DNA-sekvenser hos tusentals arter har analyserats och nu är man i stort sett överens om hur blomväxternas fylogenetiska träd ser ut i grova drag.

Läs om detta och mycket mer i SBT nr 5 2018