Årets mossa 2017: Hårnervmossa

Foto: Niklas Lönnell

Campylopus introflexus

Hårnervmossa har utsetts till Årets mossa 2017. Den är en nyinvandrad art från södra halvklotet som hittades i Sverige första gången 1976 och numera är vanlig på Västkusten.

För att hålla koll på dess spridning över landet vill vi gärna att du rapporterar dina fynd under 2017.

Hårnervmossa Campylopus introflexus är en akrokarp bladmossa vars blad har en bred nerv och en lång färglös spets, som i torka ofta är lite tillbakaböjd eller krokig. Kapselskaftet är som hos andra arter i släktet bågböjt (Campylopus betyder böjd fot). Hårnervmossa växer på störd jord i södra Sverige, framför allt länge kusterna. Det är en art som kom till Europa från södra halvklotet på 1940-talet och påträffades i Sverige första gången 1976. Sedan dess har den spritt sig framför allt längs västkusten men enstaka fynd finns ända upp till Stockholms skärgård. I en studie för några år sedan hamnade arten i topp i en klassning av invasivitet bland svenska växter (Tyler m.fl. 2015).

Arbetet med en svensk svartlista över oönskade arter kommer att påbörjas under året.
Det vore därför intressant att se hur vanlig arten har blivit idag och särskilt hur långt in i landet den har tagit sig och dess frekvens åt öster och norr.

Så under 2017 behöver vi din hjälp att rapportera fynd av hårnervmossa. Du kan rapportera direkt på Artportalen. Kommentera gärna om arten dominerar vegetationen på platsen eller bara förekommer enstaka. Du får gärna också göra en grov uppskattning av den yta som arten täcker. Under rubriken ”Biotop” eller ”Biotop-beskrivning” kan du beskriva i vilken miljö den växte. Arten har ofta sporkapslar i Sverige så om du hittar sporskapslar rapportera ”med kapslar” under rubriken ”Stadium”. Om du letat men inte hittat några kapslar fyller du i ”utan kapslar”. Ladda gärna upp bilder på arten och växtmiljön på Artportalen också.

Läs mer om arten på Artfakta (http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/2175).

Exempel på rapportering till Artportalen hittar du här.

Har du frågor eller inte kan rapportera på Artportalen kan du höra av dig till

Niklas Lönnell
Dirigentvägen 171
756 54 Uppsala

Niklas.Lonnell@gmail.com


Tidigare Årets mossa

2017 Hårnervmossa- Entodon concinnus
2016 Grön sköldmossa – Buxbaumia viridis
2015 Briljantmossa – Entodon concinnus
2014 Rävsvansmossa – Thamnobryum alopecurum
2013 Lysmossa –  Schistostega pennata
2012 Dunmossa – Trichocolea tomentella