Årets mossa 2016: Grön sköldmossa Buxbaumia viridis

Gamla kapslar av grön sköldmossa Buxbaumia viridis (ovan) är ljusbruna och hinnan på ovansidan spricker upp vilket den inte gör hos brun sköldmossa Buxbaumia aphylla (nedan.)

Gamla kapslar av grön sköldmossa Buxbaumia viridis (ovan) är ljusbruna och hinnan på ovansidan spricker upp vilket den inte gör hos brun sköldmossa Buxbaumia aphylla (nedan.)

Grön sköldmossa är en säregen art som har en kapsel som med skaft är centimeterhög och växer ofta på riktigt mjuk ved i barrskog, blandskog och lövskog. Den funnen på lågor, rötter, stubbar av gran, asp och sällsynt även andra trädslag och substrat Det kan underlätta att få syn på den om man betraktar substratet från sidan. Kapslarna är känsliga för uttorkning under sin tidiga

utveckling så det är en fördel och det är hög luftfuktighet på platsen.

Till skillnad från de flesta övriga mossor så dominerar kapseln helt medan den vegetativa delen är mycket oansenlig. Den speciella kapseln gör arten lätt att känna igen och kan egentligen bara förväxlas med brun sköldmossa som dock ofta växer på jord i exponerade lägen. Dock kan grön sköldmossa sällsynt hittas på humus och ännu sällsyntare brun sköldmossa på ved. Grön sköldmossa har matta, mer avlånga, jämnbreda kapslar som blir plattade och utfärgade (ljusbruna) senare i sin utveckling samt kortare kapselskaft. Ser man att hinnan har spruckit upp på ovansidan av kapseln kan man vara helt säker på att det är grön sköldmossa för det gör den aldrig hos brun sköldmossa.

 

Brun sköldmossa Buxbaumia aphylla växer ofta på jord i exponerade miljöer och har en kapsel som är glänsande och brun till röd som mogen. Kapselskaftet är längre i förhållande till kapselns längd och kapseln är också bredare i förhållande till längden av kapseln än vad som är fallet hos grön sköldmossa Buxbaumia viridis. Foto: Niklas Lönnell

Brun sköldmossa Buxbaumia aphylla växer ofta på jord i exponerade miljöer och har en kapsel som är glänsande och brun till röd som mogen. Kapselskaftet är längre i förhållande till kapselns längd och kapseln är också bredare i förhållande till längden av kapseln än vad som är fallet hos grön sköldmossa Buxbaumia viridis. Foto: Niklas Lönnell

Vanligast är grön sköldmossa i nordöstra Götaland och östra Svealand men är hittad från Skåne till Jämtland. På senare år har arten hittats längre norrut än den tidigare var känd. Samtidigt är antalet rapporter från sydvästligaste Sverige mycket få och de flesta rätt gamla. Så särskilt i dessa områden vore det mycket intressant med rapporter ifrån. Har den ökat i norr och var går i så fall nordgränsen idag? Är de sydvästliga fynden bara från tillfälliga lokaler, har den minskat där eller har den stadigvarande bestånd i dessa områden? Du kan rapportera direkt på Artportalen. Räkna gärna antal lågor som arter växer på och rapportera detta i fältet ”antal substrat”. Många av fynden är från granlågor men det vore intressant att få en bättre bild av vilka olika substrat som nyttjas av arter så ange gärna vilket substrat som arten växer på. Skriv artnamnet. I fältet ”Art som substrat” t.ex. Populus tremula om den växer på asp så slipper du välja om det är trädet eller fisken asp som avses. I fältet ”Substrat-beskrivning” kan du skriva in övrig information om substratet. Arten är fridlyst men fotografera den gärna och ladda upp bilden på Artportalen. Du kan se ett exempel på hur man kan rapportera i denna excelfil (länk).

 

Grön sköldmossa Buxbaumia viridis Foto: Niklas Lönnell

Grön sköldmossa Buxbaumia viridis Foto: Niklas Lönnell

Brun sköldmossa Buxbaumia aphylla (t.h.) har en kapsel som blir plattare tidigare i sin utveckling än Foto: Henrik Åkerström

Brun sköldmossa Buxbaumia aphylla (t.h.) har en kapsel som blir plattare tidigare i sin utveckling än
Foto: Henrik Åkerström

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på rapportering till Artportalen hittar du här.

Har du frågor eller inte kan rapportera på Artportalen kan du höra av dig till

 

Niklas Lönnell

Dirigentvägen 171

756 54 Uppsala

Niklas.Lonnell@gmail.com

X
- Enter Your Location -
- or -