Botanikdagarna

Välkomna att följa med på våra Botanikdagar!

stefan BDEn viktig del av föreningens verksamhet har sedan starten varit våra exkursioner, ofta i närmiljö men även lite längre bort. De lite längre resorna har utvecklats med åren och sedan 1979 har vi varje år hållit en flerdagars exkursion i något av våra landskap.

Det första mötet hölls i Kalmar. Botanikdagarna blev en succé och är det fortfarande, resorna blir snabbt fullbokade varje år 2005 hade vi lyckats besöka alla landskap och har nu börjat om.

Lokalföreningarna har ansvar för arrangemanget och presenterar sig själva, sina trakter och sin flora under några dagar.


Välkomna till Botanikdagarna i Skåne!

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets botanikdagar i södra Skåne 28 juni– 2 juli.

I år blir det tredje gången som SBF anordnar botanikdagar i Skåne. Denna gång är det de allra sydligaste delarna av landskapet som gäller. Här finns många botaniska pärlor med växter som man bara hittar här. Två av exkur- sionerna sker i havsnära miljöer medan den tredje går ett stycke norrut till artrika ädellöv- skogar. Alla exkursionsmålen är lättgångna. Under kvällarna blir det kortare föredrag.

Östra turen. Vi åker österut och tillbringar dagen kring Simrishamn. I norr besöker vi de sandiga strandbackarna vid Vitemölla. Här är sanden kalkrik och bjuder på en utsökt sand- stäppsflora med exklusiva arter som sandnej- lika, stor sandlilja, sandvedel, sandsvingel och tofsäxing. Strax söder om Simrishamn utgörs havsstranden av sandstenshällar med många omväxlande biotoper mellan hällar och block. Här kan vi hitta arter som vejde, kärrknipprot, majviva, klöverärt, småvänderot och näbbstarr. Kanske kan den skarpögde även få syn på den ack så diskreta orkidén gulyxne. Under besöket hinner vi säkert också titta på de största hällristningarna från bronsåldern i Skåne.

Västra turen. Idag åker vi västerut mot strandängarna söder om Malmö. Men först gör vi ett stopp vid borgruinen Stjärneholm strax utanför Skurup. Härifrån är rapunkelklocka känd sedan mitten av 1800-talet. Dvärgand- maten i vallgraven upptäcktes däremot för bara något år sedan. En stund senare kan vi njuta av stora bestånd av den sköna danska irisen med Öresundsbron i fonden. Söderut besöker vi de artrika havsstrandängarna vid Gässie med specialiteter som strandsötväpp- ling, smal käringtand och luddkrissla. Vi hinner kanske även med ett besök på Borre backe, en moränkulle mitt i jordbrukslandskapet med klintsnyltrot och sammetsbockrot.

Fyledalen är en dalgång väster om Tomelilla. Här kläds sluttningarna av ädellövskog där man kan leta efter vitskråp, skogsveronika, buskvicker, fläcklungört och många lund- gräs. På dalgångens östra sida besöker vi Benestads backar med en helt unik miljö. Här finns ett plant extremrikkärr som domineras av axag och trubbtåg. Härifrån rinner ett flertal rännilar över sluttningen med en ännu pågå- ende kalktuffbildning som resultat. Utmed rännilarna kan vi se arter som honungsblomster och kärrjohannesört medan det mellan dessa löper ryggar med en utpräglad torrängsflora med fältnocka och fältvädd.

Samling och registrering sker på kvällen onsdag 28/6 på Ystad Saltsjöbad.

Boende. Vi erbjuder tre boenden: hotellrum på Ystad Saltsjöbad (ysb.se) eller
Anno 1793 (sekelgarden.se) samt fina fyrapersoners- stugor på Ystad Camping (ystadcamping.se).
Man kan också ordna boende på egen hand.

Kostnad. I priset ingår exkursioner, boende och mat fr.o.m. 28/6 t.o.m. söndag morgon 2/7.

Pris per person:
Ystad Saltsjöbad: dubbelrum 9150 kr (enkelrumstillägg 2250 kr),
Anno 1793: dubbelrum 8190 kr,
Stugor på Ystad camping(frukost ingår ej): 5050 kr,
Eget boende (frukost ingår ej): 3850 kr.

Anmälan är bindande och görs antingen via länken till höger eller per telefon fr.o.m. 20 mars kl.08.00

Om det blir övertecknat redan första anmälningsdagen, kommer lottning att ske mellan dem som då anmält sig.

Vid anmälan på telefon, ange: namn, adress, telefon och e-postadress. Anmäler du flera personer, ange vem som ska betala.

Förfrågningar. Kontakta Maria van der Wie på SBF:s kansli (018-471 28 91, info@svenskbotanik.se).


Resevillkor
Här finner du våra resevillkor

Försäkra dig inför resan
Våra resor arrangeras helt i egen regi.
Föreningen har ingen försäkring som täcker kostnader om någon deltagare tvingas lämna återbud.
Givetvis försöker vi om det är möjligt att avboka boende etc. eller få in en reserv.
Bara om detta är möjligt kan delar av kostnaden återbetalas.

Varje deltagare måste själv se över sitt försäkringsbehov.
Förutom reseförsäkring så har många försäkringsbolag också en tilläggsförsäkring där avbeställningsskydd ingår.

Förfrågningar
Kontakta Maria van der Wie på SBF:s kansli
Tel: 018-471 28  91,
E-post: info@svenskbotanik.se


Tidigare Botanikdagar

Berättelser från tidigare Botanikdagar finner du vid respektive resa.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
Blekinge
Värmland
Öland
Lappland (Abisko)
Dalarna
Södermanland
Ångermanland
Västergötland
Härjedalen
Gotland
Hälsingland
Skåne (Österlen)
Småland (Södra Vätterbygden)
Jämtland
Uppland
Dalsland
Göteborg
Västerbotten
Småland (Kalmartrakten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X
- Enter Your Location -
- or -