Kategori: Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2019

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 16 mars 2019, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Eventuella motioner skall vara föreningens kansli tillhanda senast 2 januari 2019. Dagordning, inkomna motioner och andra årsmöteshandlingar publiceras på föreningens hemsida senast 15 februari, eller kan beställas från kansliet. Anmäl dig…