Inventering på egen hand i Pite lappmark

Föreningen Pite lappmarks flora 2018 Efter tio år avslutade vi 2016 fasen med organiserade inventeringsläger och i stället börjat planera att utge en publikation. […]

SBT nu digitalt på nätet!

Nu finns gamla nummer av SBT digitalt publicerade på DIVA: Digitala Vetenskapliga Arkivet. www.diva-portal.org Äldre nummer av SBT kommer att läggas upp på DIVA […]

Inventeringsläger i Älvdalen

Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 15-21 juli Projektet Dalarnas flora har pågått i tjugo år nu, men fortfarande finns en hel del kvar […]

Växter jag mött

VÄXTER JAG MÖTT I ÅR 111 vanliga växter, som är lätta att känna igen. Pricka in dem då du sett dem på en utflykt. […]

Yttrande från Svenska Botaniska Föreningen över SMA Minerals ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott på Gotland

Svenska Botaniska Föreningens yttrande inför den huvudförhandling som ska hållas i målet över SMA Minerals ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›