Guldluppen 2018

Guldluppen 2018 tilldelas:  Birgitta Herloff Birgitta har hela sitt liv ägnat sig åt fältbotanik vilket exempelvis utmynnat i stora insatser i fält när det […]

Stoppa avverkningen i Ore Skogsrike

Svenska Botaniska Föreningen har tillsammans med 21 andra organisationer  skrivit under det öppna brevet och medföljande debattartikel. Debattartikeln kommer att publiceras i Svenska Dagbladet […]

SBF tillstyrker att riksintresseområdet för friluftsliv FI07 Bästeträsk bildas

Reviderade och nya riksintresseområden för friluftsliv (dnr 408-923-16) Svenska Botaniska Föreningen tillstyrker att riksintresseområdet för friluftsliv FI07 Bästeträsk bildas och avgränsas på föreslaget sätt […]

Kallelse till SBF:s årsmöte 2018

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 10 mars 2018, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. […]

Min sida

På Min sida kan du som medlem uppdatera dina kontaktuppgifter, se aktuella och tidigare avier samt betalstatus på dessa. För att kunna använda Min […]

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›