Torleif Ingelög får Benzeliusbelöning

Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken ”Skatter i vått och torrt”. Torleif Ingelög har drivit […]

SBF yttrar sig gällande ÅGP Sandstäpp

SBF yttrar sig gällande ÅGP Sandstäpp, yttrandet är ställt till Länsstyrelsen i Skåne Har du några frågor kontakta Leif Andersson SBF Yttrande ÅGP Sandstäpp

Komplettering av SBF’s överklagande i Mål M463-08

Svenska Botaniska Föreningen Komplettering av överklagande M463-08 

SBF’s Överklagande Mark- och miljödomstolens domar 2 juni 2014

Svenska Botaniska Föreningen överklagar Mark- och miljödomstolens  dom den 2 juni 2014 om att ge Nordkalk tillstånd att öppna Kalkbrott i Bunge ducker, Gotland. […]

Rapport till EU om svenska hotade kärlväxter

Sebastian Sundbergs och Mora Aronssons artikel ”Hur går det för de svenska kärlväxterna i EU:s art- och habitat­direktiv?”

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›