Högsta domstolen dom

Högsta domstolens dom i Mål T3158-12 2013-06-18 HD dom Mål T3158-12

Föreningens synpunkter på Landsbygdsdepartementets översyn av Svenska artprojektet.

Föreningens synpunkter på Landsbygdsdepartementets översyn av Svenska artprojektet. SBF Synpunkter på Svenska Artprojektet

SBF’s yttrande till Europakommisionen

SBF’s yttrande till Europakommisionen Ärende CHAP(2011)01029 SBF Yttrande CHAP(2011)01029 SBF Bilaga till Yttrande CHAP(2011)01029

SBF:s yttrande till Mark- och miljööverdomstolen

SBF:s yttrande till Mark- och miljööverdomstolen gällande Mål 10582-11 och Mål 9480-11 SBF Yttrande Mål 2012-04-02

Uppdatering

2011-11-30 Uppdatering Bästeträsk föreslås på grund av sina samlade, unika och extremt höga naturvärden, som saknar motsvarighet i Europa och övriga delar av världen, […]

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›