Fridlysta växter – Statens Veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverkets uppmaningar kan vara lagstridiga åtgärder

Svenska Botaniska Föreningen har noterat att Statens Veterinärmedicinska anstalt uppmanar att dra upp giftiga arter med rötter på sina växtplatser. Jordbruksverket sprider denna information […]

SGU:s svar på SBF:s Yrkande 3 juli 2017

Till Svenska Botaniska föreningen                dnr 31-1582/2017 Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit del av er skrivelse daterad […]

SBF yrkar att SGU upphäver sina beslut den 3 oktober 2005 att utse Bunge, Fleringe och Bunge Stucks på norra Gotland som riksintresseområde för fyndigheter av mineral och material

Yrkande att SGU upphäver sina beslut den 3 oktober 2005 att utse Bunge, Fleringe och Bunge Stucks på norra Gotland som riksintresseområde för fyndigheter […]

Högsta förvaltningsdomstolens dom 2017-06-29 gällande regeringens beslut om natura 2000-områden 31 augusti 2015

KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Miljö- och energidepartementet) beslut den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm (delvis), avseende förslag till nya områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda […]

Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige: en fältflora

Idag kan vi glatt meddela att boken nu mer finns inskannad och tillgänglig gratis på SBF’s hemsida att ladda ner som PDF. Stort tack […]

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›