SBF’s Yttrande till MÖD om SMA Mineral 2016-05-15

Ladda hem hela skrivelsen som PDF SBFs Yttrande MÖD SMA Mineral 2016-05-15 SMA Minerals ansökan om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten […]

Begäran om skydd för mark och vatten kring Gardiken och Ume älv

Begäran om skydd för mark och vatten kring Gardiken och Ume älv Svenska Botaniska Föreningen hemställer att Länsstyrelsen  anmäler Rönnbäcksnäset samt en större areal […]

Guldluppen 2016 – Charlotte Wigermo

Guldluppen 2016 tilldelas:  Charlotte Wigermo Mottagaren av årets Guldlupp har enträget arbetat för floraväkteriet  och åkt landskapet runt och letat sällsyntheter, anordnat exkursioner och […]

Våtmarkskonferensen i Skövde 2015 – föredrag

  Våtmarkskonferens i Skövde 14- 15 november 2015 I ett samarbete med BirdLife Sverige och tre andra riksföreningar som företräder botaniker, mykologer och entomologer […]

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›