Kategori: Publikationer

SBT volym 109 (2015)

Häfte 1 – PDF1 Innehåll3 Ledare: Orkidéer – en port till botaniken4 Sven Hansson: Hur står det till med den svenska orkidéfloran? Sweden’s orchids today13 Joakim Ekman: Praktsporre funnen i Uppland Gymnadenia conopsea  subsp. densiflora  discovered in Uppland, southeast Sweden.17 Per Toräng: Kaffets arvsmassa kartlagd18 Anders Delin: Kan sötgräs överleva en kalavverkning? Erfarenheter under 30 år på sötgräsets svenska primärlokalCinna latifolia does not endure clear-cutting28…

SBT volym 108 (2014)

Häfte 1 – PDF1 Innehåll 3 Ledare: Botaniken ochnätet 4 Lars Hedenäs: Världensnordligaste lokaler för sandnäbbmossa The world’s most northern localities of Rhynchostegiummegapolitanum 11 Christer Solbreck: Tulkörten ochklimatet. Om nyttan av långa tidsserier Climate effects in a landscape-scale patch systemofVincetoxicum hirundinaria 18 Niina Sallmén: Lavfloran påaspar i Fiby urskog Lichens on aspen in Fiby urskog 26 Anneli Sandström, Per Milberg & Brita Svensson: Har åtgärderna för att hjälpa mosippan variteffektiva?…