Kategori: Publikationer

SBT volym 104 (2010)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år, ett nytt decennium! 2 Välkomna till Botanikdagarnai östra Småland! 3 Erik Ljungstrand: Röd andmatpåvisad i svensk natur (Lemnaturioniferafound in the wild in Sweden) 8 Per Wahlén: Röd andmatfunnen i Halland (Lemna turionifera found in Halland,southwestern Sweden) 9 Ingvar Claesson: Vityxne iGötaland – fem år med ett åtgärdsprogram (Pseudorchis albida in south Sweden) 18 Per Milberg & Karl-Olof Bergman: Evidensbaserad naturvård –…

SBT volym 103 (2009)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Gott slut och gott nytt! 2 Välkomna till Botanikdagarnai Jämtland! 3 Anna Knöppel: Risfibbla – nyart för Sverige (Chondrillajuncea – new for Sweden) 5 Mats Karström: Låsbräkenängeni Kåikul – effekter av återupptagen slåtter och skogsavverkning (Effects ofresumed mowing on a Botrychium-rich meadow) 13 Tore Mattsson & Alf Oredsson: Franskt björnbär och knölbjörnbär nya för Sverige (Rubusgillotii and R. tuberculatus new for Sweden) 24 Mikael Hedrén, Sofie Nordström…

SBT volym 102 (2008)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Jag ser fram emot ett spännande år! 2 Välkomna tillBotanikdagarna i Västergötland! 3 Sebastian Kirppu, Bengt Oldhammer & Janolof Hermansson: Långt broktagel trivs bäst i orörd höjdlägesskog (Bryoriatenuis indicates old-growth spruce forests at high altitudes) 5 Örjan Fritz: Unik lavflora ialléer vid Sperlingsholm i Halland (Unique lichen flora in avenues at Sperlingsholm,southwestern Sweden) 19 Åslög Dahl, Kjell Bolmgren &…

SBT volym 101 (2007)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Ett sekel med botaniken 3 Nils Lundqvist: SvenskaBotaniska Föreningen 100 år (Svenska Botaniska Föreningen 100 years) 19 Bengt Jonsell: Svensk botaniskforskning under 1900-talet (Botanical research in Sweden in the 20th century) 55 Jenny Beckman: Amatörbotanikens1900-tal (Amateur botany in twentieth-century Sweden) 65 Anders Bohlin: Vegetations-och floraförändringar under 1900-talet (Changes in vegetation and flora in Sweden duringthe 20th century)  Häfte 2 – PDF81…

SBT volym 100 (2006)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år 2 Välkomna till Botanikdagarnai Bohuslän! 3 Karin Bohlin: Olikafärgformer hos kattfot (Different colour forms in Antennariadioica) 5 Daniel Larson & Eva Willén: Främmande och invasionsbenägna vattenväxter iSverige (Non-indigenous and invasive water plants inSweden) 16 Ebbe Zachrisson: Sommarnunneörtenpå Gräsö (Capnoides sempervirens on Gräsö, NEUppland) 19 Torbjörn Tyler: Om konsten attbeskriva och bestämma en fibbla (On the art of describing and identifying a speciesofHieracium) 34…

SBT volym 99 (2005)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Ett nytt spännande år 2 Välkomna till Botanikdagarnai Medelpad! 4 Ingemar Jonasson: Vitnoppaåterfunnen i Norden (Pseudognaphalium luteoalbum is again a member ofthe Nordic flora) 7 Lars Olof Björn & Nils G. Ekelund: Dinoflagellater – hopplock från livets smörgåsbord (Dinoflagellates– collections from the smorgasbord of the living world) 17 Kristoffer Stighäll: Dvärglåsbräken på ny lokal i Roslagens skärgård (New Swedishlocality for…

SBT volym 98 (2004)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Botanikens ställning stärks 2 Välkomna till Botanikdagarnai Örebro län 3 Eva Jansson & Jens Weibull: Om POM – Programmet för odlad mångfald (POM – Sweden’snational programme for plant genetic resources) 10 Eva Jansson & Karin Persson: Mor Annas lökar öppnar för vetenskapen. Sverigesnarcisser inventeras (An inventory of Swedish Narcissus) 21 Karin Martinsson: Inventering ochidentifiering av gamla pelargoner (Collecting and identifying old cultivars…

SBT volym 97 (2003)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Året som kommer – Natura 2000 2 Välkomna till Botanikdagarnai Norrbotten! 3 Birgitta Herloff: Floraförändringari Göteborgs södra skärgård under 1900-talet (Floristic changes during the twentieth century inthe southern archipelago of Göteborg, SW Sweden) 15 Stig Högström: Fagerrönn påGotland (Sorbus meinichii s. lat. on the Baltic island ofGotland) 22 Botanisk litteratur: Frukter från främmande länder 24 Botanisk litteratur: Illustrated flora of Nordic…

SBT volym 96 (2002)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Året som kommer 2 Välkomna till Botanikdagarnai Skåne! 3 Bengt Oldhammer: Sverigesrikaste kända lokal för varglav ligger i Dalarnas fjällskog (The richestknown Swedish locality forLetharia vulpina) 8 Håkan Slotte: Glimtar avgamla svenska odlingslandskap i Transsylvanien (Glimpses ofthe historical Swedish agricultural landscape in Transylvania) 18 Torbjörn Tyler: Utbredningskartorför hökfibblor i södra Götaland. I. Skogsfibblor (Distribution maps for south Swedish microspecies of Hieracium.…

Sök artiklar i SBT

Svensk Botanisk Tidskrift publiceras digitalt på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), 2 år efter utgånget publikationsår.  www.diva-portal.org Tidningarna är upplagda som hela häften. Enklast att söka efter ett nummer eller en artikel är direkt på www.google.com som klarar av fulltextsökning av häftena.Länken ovan skickar er direkt till en googelsökning som söker direkt på DIVA. Det går även bra…