De vilda blommornas dag

De vilda blommornas dag 17 juni 2018

 


De vilda blommornas dag är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring.

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland.

Kom som du är!
Tag gärna med fika och kläder efter väder. Inga förkunskaper är nödvändiga, det kostar inget att delta.

Vandringar 2018


Namn på vandring Vandring från Överjärva Gård ner mot ängarna vid Igelbäcken, Järvafältet.
Medarrangör/Lokal arrangör Botaniska Sällskapet i Stockholm, SNF Solna-Sundbybergskretsen
Samlingsplats Överjärva gård, vid parkeringen längs Överjärva gårdsväg, väster om golfbanan.
Tid 10.00
Mer information

Samlingsplatsens GPS-koordinater: 59.386721, 17.997642 .
Transport till samlingsplatsen sker bäst med pendeltåg till station Ulriksdal och sedan vandring ca 800 m norrut (öster om järnvägen) längs Överjärva Gårdsväg fram till parkeringen där samling sker,
alternativt med bil, med parkering vid samlingsplatsen eller framför golfklubbens hus (dock ingen garanti att bilplats finns).
Några kilometers vandring i lättgången terräng (mest bred gångstig) under några timmar.

Studium av ängsmarks- och torrbacksfloran på södra Järvafältet.
Jan Andersson och Lars Ekqvist leder vandringen.
Lars Ekqvist är ansvarig för en Solna-flora som just nu håller på att färdigställas och planeras att ges ut via Botaniska Sällskapet i Stockholm (BSIS).

Jan Andersson är med i BSIS styrelse.

Namn på ansvarig ledare Jan Andersson
Telefon till ansvarig ledare 070-6746839
Landskap Uppland
Kommun Solna