De vilda blommornas dag

De vilda blommornas dag 17 juni 2018

 


De vilda blommornas dag är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring.

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland.

Kom som du är!
Tag gärna med fika och kläder efter väder. Inga förkunskaper är nödvändiga, det kostar inget att delta.

Vandringar 2018


Namn på vandring Vandring på Avraden i Berge, Alsen - en gammal naturbeteshage
Medarrangör/Lokal arrangör Alsens hembygdsförening
Samlingsplats Parkering vid Alsens kyrka
Tid 11:00
Mer information

Avraden i Berge, Alsen är en gammal naturbeteshage högt och vackert belägen med artrik flora. Man har här funnit ett 40-tal hävdberoende arter och dessutom den fridlysta violetta guldvingen. Området har nyligen röjts av Länsstyrelsen för att gynna hagens biologiska mångfald.
Vandringen avslutas på Backgården, Alsens hembygdsgård där man har möjlighet att köpa fika och reflektera med andra över dagens botaniska upplevelse.

Namn på ansvarig ledare Bengt Ålkils
Telefon till ansvarig ledare 0725 483794
Landskap Jämtland