Floravård

Svenska Botaniska Föreningens floravårdsarbete.

SBF engagerar sig i nationellt viktiga floravårdsfrågor.
Föreningen lämnar synpunkter i naturvårdsfrågor av nationell betydelse.
Föreningen arbetar för att Natura 2000 ska få lagstadgat genomslag i Sverige.
Skrivelser och yttranden lämnas över Åtgärdsprogram för att bevara arter och biotoper.
Floraväktarverksamheten lämnar viktiga underlag till Sveriges redovisning av internationella och nationella uppföljning av Florans tillstånd i landet.
Vill du veta mer om vad vi gör gå gärna in på sidorna som finns i högerspalten, här finner du både aktuella floravårdsfrågor och tidigare frågor som föreningen har engagerat sig i.
X
- Enter Your Location -
- or -