Guldluppen 2019

Vem ska få Guldluppen 2019?
Skicka ditt förslag till SBF:s kansli, senast den 21:a januari vill vi ha ditt förslag.

Känner du någon som borde uppmärksammas för sitt arbete inom botanikens område?

Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område.

Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet. Guldluppen delas ut en gång om året i samband med föreningens ordinarie årsmöte.

Skicka ditt motiverade förslag till SBF:s kansli
info@svenskbotanik.se

Senast den 21 januari vill vi ha ditt förslag.