Hålla en DVBD vandring

Välkommen som ledare på De vilda blommornas dag.

Nästa gång vandringarna ska hållas är den 18 juni 2018

De vilda blommornas dag är till för att tillgängliggöra och uppmärksamma våra vilda blommor runt om i landet och vi uppskattar er alla som hjälper till med att göra detta evenemang möjligt!

Mer om De vilda blommornas dags hittar du i spalten till höger.

De vilda blommornas dag är ett varumärkesskyddat evenemang.
Vem som helst får anordna en exkursion med namnet: De vilda blommornas dag, om man iakttar följande:

1) Anmäl vandringarna till SBF:s hemsida.
2) Vandringen ska ske på det datum som bestämts av SBF
    (tillsammans med de övriga botaniska riksföreningarna i Norden).
3) Ange SBF som medarrangör vid annonseringen eller under vandringen.
4) Vandringarna ska vara gratis för deltagarna.

Det viktigaste är att personer kommer ut i naturen och får uppleva våra vilda växter!


Registrera din vandring

Registreringen av din/er vandring sker via ett formulär på SBF:s hemsida, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dvbd@svenskbotanik.se eller ett brev till SBF:s kansli med uppgifterna.
De uppgifter som finns i registreringsformuläret kommer även att finnas som PDF att ladda ner, det går även att få formuläret skickat via post genom att ringa SBF:s kansli på: 018-471 28 91.

Registreringen av kommande års evenemang öppnar den 1 november

Länken till registreringen finner du i spalten till höger.

Vill du ändra på något i en vandring du har registrerat, kontakta SBF:s kansli på: dvbd@svenskbotanik.se eller 018-471 28 91

Efter vandringen vill vi gärna att du skickar in en utvärdering till oss.
Det gör du enklast via formuläret på hemsidan, du hittar länken i spalten till höger.


Material till vandringen

Ungefär en månad innan De vilda blommornas dag skickar SBF ut ett paket med material till ledaren/ledarna på de vandringar som är anmälda på SBF:s hemsida senast 15: april.
Innehållet i utskicket varierar från år till år, och uppgifter om årets innehåll kommer att finnas tillgängligt vid registreringen av din vandring.
Materialet kommer att skickas till den adress som anges vid anmälan av vandringen.

Har du registrerat din vandring efter 15 april eller har du valt att inte få ett fysiskt utskick?

Årets affisch kommer att finnas tillgänglig som PDF att ladda ner, finns det digitala versioner av andra delar i utskicket kommer även de att finnas tillgängliga på samma ställe, senast från det att det fysiska utskicket är skickat från SBF.

Här kommer du även kunna hitta De vilda blommornas dags och SBF:s logotyp.
Länken till detta material skickas i samband med att du får bekräftelsen på att din vandring är registrerad.


Reklam och annonsering

SBF marknadsför De vilda blommornas dag nationellt, främst sker annonseringen i digitala medier, så som på facebook och instagram. Annonsering i dagspress sker endast i undantagsfall.

Ett pressmeddelande skickas ut en till två veckor innan De vilda blommornas dag. Detta når både riksmedia och lokalpressen. Du som ledare kan bli kontaktad av en journalist som kan vilja följa med på din vandring eller ha en intervju i samband med den.

I utskicket kommer det att finnas ett dokument med lite kortfattad information om De vilda blommornas dag och Svenska Botaniska Föreningen som kan vara bra att ha. Mer information om DVBD och SBF hittar du här på vår hemsida.

Får du en fråga från en journalist, passa även på att berätta lite om exempelvis den lokalförening som är medarrangör på din vandering.

Ta även gärna själv kontakt med den lokala pressen, en personlig kontakt är alltid uppskattad och brukar oftare resultera i att något skrivs.

Vi vill även passa på att tipsa om att du som ledare kan göra ett eget evenemang för din vandring på facebook. Detta gör att det blir lätt att sprida i ditt område och chansen till flera besökare ökar.
Vill du hjälper vi gärna till att sprida ditt evenemang när du har skapat det. Du kan antingen ange länken till evenemanget i samband med att du registrerar din vandring eller maila den till oss på dvbd@svenskbotanik.se


Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta SBF:s kansli
eller Eva Waldemarson: eva.waldemarson@biol.lu.se  ,070-229 98 49

X
- Enter Your Location -
- or -