Hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen.

Tomas Hallingbäck2014
Roland Moberg2012
Lena Jonsell2012
Torleif Ingeög2009
Thomas Karlsson2007
Bengt Jonsell2001