Jubileumsfonden

Svenska Botaniska Föreningens Jubileumsfond

I samband med 100-årsfirandet inrättades SBF:s jubileumsfond. Det gör det möjligt att söka pengar för att publicera skrifter om och annan dokumentation av flora och vegetation. Första året 2007 delade vi ut medel till Medelpads flora och Karlskoga flora.

I år kanske det kan bli det projekt som du deltar i som kommer i fråga. 

Ansökan kan skickas både som e-post och som brev och ska skickas till föreningens kansli som vidarebefordrar den till styrelsen.
Aktuella kontaktuppgifter finner på under Kontakta oss

Ansökan ska vara kansliet till handa senast den 15 september

  • Projektplan
  • Kostnadsberäkning
  • Meritförteckning och referenser

Läs fondens stadgar för ytterligare upplysningar och/eller kontakta föreningens ordförande/kansli.