Kallelse till årsmöte 2019

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 16 mars 2019, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Eventuella motioner skall vara föreningens kansli tillhanda senast 2 januari 2019.
Dagordning, inkomna motioner och andra årsmöteshandlingar publiceras på föreningens hemsida senast 15 februari, eller kan beställas från kansliet. Anmäl dig till årsmötet senast 3 mars.


Dagordning


Årsmöteshandlingar samt inkomna motioner