Min sida

På Min sida kan du som medlem uppdatera dina kontaktuppgifter, se aktuella och tidigare avier samt betalstatus på dessa.
För att kunna använda mina sidor, måste du ha en e-postadress registrerad. Har du inte det kan du kontakta kansliet så hjälper vi till att lägga in den.

SBF’s medlemsregister och Min sida administreras av Föreningshuset.

Vill du göra ändringar till din prenumeration, hör av dig till SBF:s kansli, så hjälper vi till.

Till: Min sida

Personuppgifter

Svenska Botaniska Föreningen lagrar dina namn och adressuppgifter och de övriga kontaktuppgifter du anger i vårt anmälningsformulär.
Dessutom behandlas uppgifter om dina medlemsavgifter, och betalningar.

Uppgifterna används av Svenska Botaniska Föreningen för två ändamål;

  1. Fullgöra medlemsrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser (betalning, leverans av tidskrifter och medlemsinformation, m.m)
  2. Utgöra underlag för information inom föreningen.

Uppgifterna i registret tillhör Svenska Botaniska Föreningen och lämnas inte ut till andra intressenter.

Personuppgifter sparas under den tid de äger aktualitet och under den tid du har en pågående relation med Svenska Botaniska Föreningen.

Vill du ändra eller ta bort dina kunduppgifter efter avslutat medlemskap kontakta oss skriftligen via post eller e-post så att vi kan ändra eller ta bort dina uppgifter. Vid borttagning avslutas medlemsrelationen mellan medlem och Svenska Botaniska Föreningen.

Medlemsinformation och medlemsavgifter

Svenska Botaniska Föreningen komunicerar i första hand via e-post. I de fall e-postmeddelanden inte fungerar används telefonummer eller postadress för kommunikation till medlemmar.
Vill du som medlem få uppgifterna om din medlemavgift med vanlig post kontakta Svenska Botaniska Föreningens kansli, så ordnar vi med pappersavi.


Kontaktuppgifter:

E-post: medlem@svenskbotanik.se
Tel: 018-471 28 91

 

X
- Enter Your Location -
- or -