Om De Vilda Blommornas Dag

De Vilda Blommornas Dag är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring.

Foto: Maria van der Wie

Foto: Maria van der Wie

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland.

Under denna dag ges människor möjlighet att gå ut på blomstervandring, där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter och upplever naturen i vår närhet.

De Vilda Blommornas Dag  är ett samnordiskt arrangemang mellan de nationella botaniska föreningarna. Ända sedan starten i Sverige, den 9 juni 2002, står Svenska Botaniska Föreningen som huvudarrangör. Den  sker en söndag i juni varje år, och tillägnas Nordens vilda flora.
SBF samverkar med regionala och lokala föreningar, organisationer, och enskilda botanister i hela vårt avlånga land för att det ska finnas vandringar i hela landet.

Syfte

Syftet med De Vilda Blommornas Dag är att bjuda in människor till vandringar i blommornas värld, så att vi tillsammans kan uppleva, njuta och bekanta oss med den mångfald av vilda växter som finns i vår närhet. På så vis kan vi skapa ett större intresse för vår flora och lyfta fram botaniken.

Foto: Thomas Gunnarsson

Foto: Thomas Gunnarsson


För dig som vill hålla en vandring.

Vem som helst får hålla en vandring med namnet De Vilda Blommornas Dag. Den hålls en söndag i juni, datumet sätts av de nordiska botaniska föreningarna och meddelas vi SBF’s hemsida.
För att få kalla vandringen en De Vilda Blommornas Dag -vandring, behöver man följa de regler som finns listade under Varumärkesskyddet.

Ungefär två veckor innan vandringen skickar SBF ut ett material till alla ledare som har angett sina uppgifter i formuläret, när de registrerade sina vandringar. I formuläret står även vilket sista datumet är för registrering av vandringen  – för att hinna få utskicket.

 

Efter vandringen kommer det att finnas en kort utvärdering, som man kan antingen skicka in/post eller fylla i via hemsidan.

Här kan du registrera din vandring.

Här finns även årets affisch om du vill ladda ner och skriva ut den

Affisch 2017

Varumärkesskyddet

De Vilda Blommornas Dag är varumärkesskyddat från och med 2013; detta innebär i princip inga större förändringar jämfört med tidigare. Vi vill dock inför kommande vandringar  påminna om nedanstående.

Vem som helst får anordna en exkursion med namnet De Vilda Blommornas Dag om man iakttar följande:

Foto: Maria van der Wie

Foto: Maria van der Wie

1) Anmäl vandringarna till SBF:s hemsida.
2) Vandringen ska ske på det datum som bestämts av SBF (tillsammans med de övriga botaniska riksföreningarna i Norden).
3) Ange SBF som medarrangör vid annonseringen eller under vandringen.
4) Vandringarna ska vara gratis för deltagarna.

Frågor och funderingar

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta SBF’s ansvariga för DVBD:
Jennie Jonsson jennie.jonson@svenskbotanik.se
eller Eva Waldemarson: eva.waldemarson@biol.lu.se  ,070-229 98 49

X
- Enter Your Location -
- or -