Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist eller person, som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmötet efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen.

Tomas Hallingbäck -2014
Lena Jonsell – 2012
Roland Moberg – 2012
Thomas Karlsson – 2007
Torleif Ingelög – 2009
Bengt Jonsell – 2001
Nils Lundqvist – 2000