SBT volym 111 (2017)

Häfte 1
1 Innehåll
3 Ledare: Trädveteraner behöver vårt skydd [Stefan Grundström]
4 Mattias Iwarsson & Leena Lindén: Hängaplarna under lupp – prydnadsaplar med hängande grenar i Sverige och Finland Crab apples with hanging branches in Sweden and Finland
16 Roger Svensson, Åke Berg, Lisel Hamring, Cecilia Rätz & Michal Zhmihorski: Slåtterhävd i kraftledningsgator – en 13-årig studie Mowing in power-line corridors – effects on vascular plants over a 13-year period
29 Ingvar Svanberg: Jätteslide och rönnbärsbitter – postmodern etnobiologi om konst, matglädje och prepping Giant knotweed and rowanberry bitters. Post-modern ethnobiology on art, food inspiration and prepping
46 Göran Mattiasson: Hur sprider sig skärblad i Sverige? Status of Falcaria vulgaris (Apiaceae) in Sweden
54 Per Toräng: Från forskningsfronten: Undervattenspollinering
56 Ingemar Jonasson: Möten med växter: Maskrosor 20 maj 1999
58 Rolf Carstens: Särtrycket – bakgrunden till en älskad vers
60 Föreningsnytt: Årets växt 2017: Trolldruvor [Ulla-Britt Andersson]
61 Föreningsnytt: Årets mossa 2017: Hårnervmossa [Niklas Lönnell]
62 Föreningsnytt: Gotlands orkidéer för nybörjare; Stipendier till Botanikdagarna.
63 Föreningsnytt: Inventera i Västerbottens läns södra fjällvärld; Inventera vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd; Inventera på egen hand i Pite lappmark i sommar; Rättelse.
64 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna i Skåne!
Våra regionala föreningar: Föreningen Norrbottens flora
Framsidesbild: Sjögräset Thalassia testudinum pollineras av smådjur i havet >
Baksidesbild: Skärblad Falcaria vulgaris

Häfte 2
65 Innehåll
67 Ledare: Byte på ordförandestolen [Stefan Grundström & Eva Waldemarson]
68 Krister Larsson: Ginstheden – en hotspot för hotade arter Genista heaths in Sweden
81 Sebastian Sundberg, Thomas Karlsson, Ulla-Britt Andersson, Mora Aronsson, Margareta Edqvist, Per Flodin & Bengt Stridh: Validering av kärlväxtfynd i Artportalen på gång Validation of vascular plant reports in Artportalen, the Swedish species observation system PDF
90 Sebastian Sundberg: Hur går det för röd skogslilja och ryl? Present status for Cephalanthera rubra and Chimaphila umbellata in Sweden
105 Sebastian Sundberg: Upprop: Effekter av vildsvinsbök på floran
106 Elin Götmark & Frank Götmark: Varför finns buskar? Biologi och matematik i skön förening Why be a shrub?
117 Rune Gerell: Fläcklungört i Sverige Pulmonaria officinalis in Sweden
120 Sofia Lund: Utdött åkerogräs återfunnet Avena strigosa found in NW Skåne, southernmost Sweden
122 Åke Widgren: Hasselstads våtmark – en vass växtlokal Bidens frondosa found in Blekinge, SE Sweden
127 Föreningsnytt: Alger i fokus på SBF:s föreningskonferens [Bengt Carlsson]
127 Föreningsnytt: Två guldluppar i år!
128 Föreningsnytt: Unga botanikdagar i Nävekvarn 16–18 juni 2017; Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 10 –15 juli; Växtinventeringar i landskapet Norrbotten; Följ med på De Vilda Blommornas Dag söndagen den 18 juni!
Våra regionala föreningar: Lunds Botaniska Förening
Framsidesbild: Ginsthed vid Vessingesjön i södra Halland >
Baksidesbild: Röd skogslilja Cephalanthera rubra

X
- Enter Your Location -
- or -