SBT volym 113 (2019)

Häfte 1

1 Innehåll
3 Reflexion: I Sterners fotspår mot en ny flora [Ulla-Britt Andersson]
4 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018 Novelties in the vascular plant flora of Norden during 2015–2018
46 Lars Hedenäs: Gömd och oftast glömd biodiversitet – en inblick i det som döljer sig under artnivån Hidden and often forgotten biodiversity – insights into what happens below the species level
32 Ingvar Backéus: Om São Tomé, begonior och öar i havet On São Tomé, begonias and island gigantism
62 Stefan Grundström: Strövtåg på Java Impressions from Java
80 Böcker: Fantastisk bok om vitmossor (Laine, J. m.fl.: Sphagnum mosses.
The stars of European mires)
[Lars Ericson]
82 Föreningsnytt: Inventeringsläger för Dalarnas flora i trakten av Fredriksberg 14 –20 juli; Projekt SBF:s växtatlas: Inventering av vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd 22–27 juli; Nordisk botanisk resa till Åland; Stipendier till Botanikdagarna
83 Föreningsnytt: Årets växt 2019: En trio tätörter [Ulla-Britt Andersson]
84 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna i Härjedalen!
Botaniska föreningar: Floraväktarna
Framsidesbild: Brunkrissla Inula conyzae
Baksidesbild: Fjälltätört Pinguicula alpina