Svensk Botanisk Tidskrift

Är du intresserad av nyheter, reportage och fakta om svensk botanik? Då är Svensk Botanisk Tidskrift något för dig. Tidskriften är en av två medlemstidskrifter för Svenska Botaniska Föreningen. Faktabaserade originalarbeten och översiktsartiklar är granskade av två oberoende experter. Läs om hur du kan prenumerera här.

Svensk Botanisk Tidskrift har getts ut sedan 1907 och ägs av Svenska Botaniska Föreningen. Tidskriften utkommer med sex nummer per år, varav ett (nr 3-4) är ett dubbelnummer, sammanlagt ca 350 sidor. Ungefärliga utgivningsdatum under året är 15/2, 15/4, 15/6, 15/10 och 15/12.

Är Du intresserad av att skriva i SBT?
Läs gärna våra författarinstruktioner som finns här. Tag gärna kontakt med redaktören, Emil V. Nilsson (emil.v.nilsson, 072 – 512 10 40).


SBT finns digitalt!

Svensk Botanisk Tidskrift publiceras digitalt på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), 2 år efter utgånget publikationsår.  Tidningarna är upplagda som hela häften.
www.diva-portal.org

Generalregister och instruktioner på hur du enklast söker rätt på artiklar hittar du under ”Sök artiklar” i listan till höger.


SBT årgångar

SBT 2020, vol 114

Häfte 1 1 Innehåll3 Reflexion: Det började med farfars nattvioler [Emil V. Nilsson]4 Bengt Carlsson, Brita Svensson, Erik Ljungstrand, Torbjörn Lindell & Mats Thulin: Det är fjädersvingel som växer på Gotlands sandstränder Vulpia fasciculata found on sandy beaches on Gotland, SE Sweden. 9 Joakim Ekman: Taggkällört funnen som ny för Norden Montia fontana subsp. amporitana new for the Nordic countries. 12 Håkan Pleijel & Erik Ljungstrand: Grenig gräslilja…

Posted in Publikationer, SBT-Arkiv | Leave a comment

SBT volym 113 (2019)

Häfte 11 Innehåll3 Reflexion: I Sterners fotspår mot en ny flora [Ulla-Britt Andersson]4 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018 Novelties in the vascular plant flora of Norden during 2015–201846 Lars Hedenäs: Gömd och oftast glömd biodiversitet – en inblick i det som döljer sig under artnivån Hidden and often forgotten biodiversity – insights into what happens below the…

Posted in Publikationer, SBT-Arkiv | Leave a comment

SBT volym 112 (2018)

Häfte 1 1 Innehåll 2 Reflexion: Tankar om våren [Eva Waldemarson] 3 Catarina Rydin: Gnetales – ett litet fönster mot en svunnen värld The Gnetales – a small window onto a lost world 22 Sven G. Nilsson: Sjötåtelns ekologi vid den oreglerade Möckeln Ecology and population size of Deschampsia setacea at the large, unregulated Lake…

Posted in SBT-Arkiv | Leave a comment

SBT volym 111 (2017)

Häfte 11 Innehåll3 Ledare: Trädveteraner behöver vårt skydd [Stefan Grundström]4 Mattias Iwarsson & Leena Lindén: Hängaplarna under lupp – prydnadsaplar med hängande grenar i Sverige och Finland Crab apples with hanging branches in Sweden and Finland16 Roger Svensson, Åke Berg, Lisel Hamring, Cecilia Rätz & Michal Zhmihorski: Slåtterhävd i kraftledningsgator – en 13-årig studie Mowing in power-line corridors – effects on vascular…

Posted in SBT-Arkiv | Leave a comment

SBT volym 110 (2016)

Häfte 1 1 Innehåll3 Ledare: Botaniska gränssnitt [Stefan Grundström]4 Ingemar Jonasson: Artrika strandängar på Tjörn räddade från igenväxning Species-rich seashore pastures saved from overgrowing16 Ulla-Britt Andersson: Stjälkröksvampar i Sverige Tulostoma in Sweden24 Göran Mattiasson: Buskvicker – förekomst i Skåne under femtio år… Changes during the last 50 years for Vicia dumetorum in Skåne, southern­most Sweden33 Margareta Edqvist: Läget för tre sällsynta ormbunkar på Gotland Present status of Asplenium ceterach, A.…

Posted in Publikationer, SBT-Arkiv | Leave a comment

SBT volym 109 (2015)

Häfte 1 1 Innehåll3 Ledare: Orkidéer – en port till botaniken4 Sven Hansson: Hur står det till med den svenska orkidéfloran? Sweden’s orchids today13 Joakim Ekman: Praktsporre funnen i Uppland Gymnadenia conopsea  subsp. densiflora  discovered in Uppland, southeast Sweden.17 Per Toräng: Kaffets arvsmassa kartlagd18 Anders Delin: Kan sötgräs överleva en kalavverkning? Erfarenheter under 30 år på sötgräsets svenska primärlokalCinna latifolia does not endure clear-cutting28 Kaj…

Posted in Publikationer, SBT-Arkiv | Leave a comment

SBT volym 108 (2014)

Häfte 1 1 Innehåll 3 Ledare: Botaniken och nätet 4 Lars Hedenäs: Världens nordligaste lokaler för sandnäbbmossa The world’s most northern localities of Rhynchostegium megapolitanum 11 Christer Solbreck: Tulkörten och klimatet. Om nyttan av långa tidsserier Climate effects in a landscape-scale patch system of Vincetoxicum hirundinaria 18 Niina Sallmén: Lavfloran på aspar i Fiby urskog Lichens on aspen in Fiby urskog 26 Anneli Sandström, Per Milberg & Brita Svensson: Har…

Posted in Publikationer, SBT-Arkiv | Leave a comment

SBT volym 107 (2013)

Häfte 11 Innehåll  3 Ledare: Nytt år och nyaaktiviteter 4 Ingemar Jonasson: Försvinnandebohuslänska hagmarker och deras växter Disappearing seminatural grasslands in Bohuslän,southwestern Sweden 14 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 4. Vallmoväxter–jungfrulinsväxter Novelties inthe flora of Norden. 4. Papaveraceae–Polygalaceae 28 Jerry Skoglund: Misteln iVästerås Strong increase of Viscum album atits northern Swedish limit 42 Brita Svensson & Bengt Carlsson: Hur ska vi bevara tidigblommande ögontröster i degotländska ängena? Protecting early-flowering Euphrasia onGotland, southeast…

Posted in Publikationer, SBT-Arkiv | Leave a comment

SBT volym 106 (2012)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Floraväktarna 25 år 2 Välkomna tillBotanikdagarna i Hälsingland! 3 Andreas Malmqvist, Martin Westberg, Svante Hultengren & LarsArvidsson: Daggigpunktsköldlav och punktsköldlav – gamla och nya bekantskaper i Sverige (Distributionof Punctelia jeckeri and P. subrudecta inSweden) 11 Ingvar Backéus: Grönlandsväxtvärld (Botanical notes from Greenland) 24 Sven Fransson: Lavdöd efterhögvatten (Flooding event kills epiphytic lichens) 32 Erik Ljungstrand: Glansbräken iSverige – ett tillägg (Asplenium adiantum-nigrum in Sweden –an addition) 35 Ingemar Jonasson: Turkisk vår (Turkishspring) 51…

Posted in Publikationer, SBT-Arkiv | Leave a comment

SBT volym 105 (2011)

Häfte 1 1 Styrelsen har ordet: Botaniskåterväxt 2 Välkomna tillBotanikdagarna i sydvästra Uppland! 4 Svante Hultengren, Andreas Malmqvist & Lars Arvidsson: Mörk örlav och praktsköldlav – två för Sverige nyaoceaniska bladlavar (Hypotrachynaafrorevoluta and Parmotrema chinense – two oceanic,foliose lichens new to Sweden found in Sweden – at last) 9 Åke Widgren: Sjötåtel iSverige (Deschampsia setacea in Sweden) 14 Bengt Jonsell: Endemism blandsvenska kärlväxter (Endemism in the Swedish vascular flora) 27 Matti W.…

Posted in Publikationer, SBT-Arkiv | Leave a comment