Här hittar du innehållsförteckningar för de senaste årens nummer av Svensk Botanisk Tidskrift, från och med volym 96 (2002). För volymer äldre än två år finns dessutom hela artiklar i PDF-format att ladda ner.

Volym 112 (2018)
Volym 111 (2017)
Volym 110 (2016)

Volym 109 (2015)

Volym 108 (2014)

Volym 107 (2013)

Volym 106 (2012)
Volym 105 (2011)
Volym 104 (2010)
Volym 103 (2009)
Volym 102 (2008)
Volym 101 (2007)
Volym 100 (2006)
Volym 99 (2005)
Volym 98 (2004)
Volym 97 (2003)
Volym 96 (2002)

Volymerna 1-17 av Svensk Botanisk Tidskrift har skannats in och finns tillgängliga på Internet Archive genom Biodiversity Heritage Library, ett ”internetbibliotek” som har tagit på sig uppgiften att skanna så mycket som möjligt av den äldre taxonomiska litteraturen. Merparten av materialet är äldre än 1924 eftersom publicerade texter äldre än så inte längre skyddas av copyright-bestämmelser i USA.

Volymerna 1-5 har även gjorts tillgängliga genom det nordiska digitaliseringsinitiativet Projekt Runeberg.

Länkade dokument:
Svensk Botanisk Tidskrift
Sök artiklar i SBT