225 Innehåll

227 Reflexion: Ständigt denne Sterner… [Ulla-Britt Andersson]

228 Ingvar Backéus: Dynamik och evolution på de östafrikanska bergen
Plant dynamics and evolution on the East African mountains
Sommar varje dag och vinter varje natt. Så beskrev Olov Hedberg de mycket speciella klimatiska förhållandena på Östafrikas berg. Ingvar Backéus skildrar här det säregna växtlivet på dessa toppar med sina märkliga jättesenecior och jättelobelior.

240 Veronika A. Johansson, Anna Lundell & Ove Eriksson: Mykoheterotrofa växter med
världens minsta frön – en studie av svenska pyrolaväxter och tallört

Ecology of ericaceous mycoheterotrophs in Sweden
En del växter lever helt eller delvis på näringsämnen som de tar från svampar i sin omgivning utan att ge något tillbaka. Sådana parasitiska arter kallas mykoheterotrofer och återfinns hos oss bland orkidéer och pyrolaväxter.

264 Bengt Jonsell: Lars Levi Læstadius – botanist i norr
Lars Levi Læstadius – the botanist
Lars Levi Læstadius var en mångsidigt begåvad präst som nog är mest känd som väckelseledare. Men han hade även ett mycket skarpt botaniskt öga och har lämnat många viktiga bidrag till kunskapen om växterna i nordliga trakter. Bengt Jonsell tecknar här hans botaniska porträtt.

277 Barbro Risberg: Botanikdagarna i Skåne
Årets Botanikdagar ägde rum i södra Skåne i månadsskiftet juni–juli. Barbro Risberg höll noga reda på alla arter vi såg och hade dessutom kameran med sig..

283 Nordic Lichen Flora 6

284 Bengt Oldhammer: Brokirisen under spridning i Dalarna
Iris versicolor increasing in the province of Dalarna, central Sweden
Inventeringar längs Siljans stränder under senare år har avslöjat en mängd nya lokaler för brokiris. Enligt Bengt Oldhammer härstammar brokirisen kring Siljan troligen från odlade exemplar hemförda till fäboden Säs från Nordamerika på 1800-talet.

286 Mats Wirén: Gulört – ny art för Norden
First Nordic find of Blackstonia perfoliata (Gentianaceae)
En trasig kylare på bilen ledde i somras Mats Wirén till ett spektakulärt fynd – en riklig förekomst av gulört.

289 Ebbe Zachrisson: Småtörel – en jätteförekomst i Uppsala
Large population of Euphorbia exigua found in Uppsala, SE Sweden
Vad var det som lyste gult under mattpiskställningen hemma hos Ebbe Zachrisson i somras?

290 Mats Rydén: En nutida renässansmänniska [Grundström: Sei una mosca bianca. Berättelsen om trollmålaren Rolf Lidberg]
Mats Rydén har läst Stefan Grundströms fina bok om den mångbegåvade och färgstarke Rolf Lidberg.

291 Per Milberg: Dryckesväxter [Stewart: The drunken botanist: the plants that create the world’s great drinks]
Per Milberg lockas in på smakliga men farliga vägar av Amy Stewarts nya bok.

292 Föreningsnytt: Ulla-Britt Andersson: Smörbollar var Årets växt 2016
Ulla-Britt Andersson har sammanställt alla rapporter som kom in om fjolårets Årets växt. Smörbollar försvinner i södra Sverige till följd av igenväxningen.

Våra regionala föreningar: Biologiska sällskapet i Oskarshamn

Framsidesbild: Dikesskräppa Rumex conglomeratus
Baksidesbild: Smal käringtand Lotus tenuis

X
- Enter Your Location -
- or -