129 Innehåll

131 Reflexion: Styrelsen får tillökning [Johanne Maad & Stefan Andersson]

132 Kåre Bremer: Ett återbesök på Björkskär – en ö i den maritima lövzonen i Stockholms skärgård
Björkskär and the maritime deciduous zone revisited
Frågan om barrskogens förekomst på de yttre öarna i Stockholms skärgård är ett gammalt tvisteämne. Kåre Bremer belyser frågan efter ett återbesök på Björkskär.

140 Per Wramner, Kjell Wester, Susanne Backe, Urban Gunnarsson & Niklas Hahn: Palsmyren Mannavuoma – förändringar under ett halvsekel
Changes during half a century in the palsa mire Mannavuoma, northernmost Sweden
Palsar är märkliga naturfenomen. Per Wramner och hans kollegor har jämfört deras utbredning på myren Mannavuoma idag med för femtio år sedan. I takt med att temperaturen stiger tinar palsarna bort och försvinner.

152 Erik Sjögren & Mariette Manktelow: Mossor vid Linnés Hammarby
Bryophytes in Linnaeus’ Hammarby
Hammarby strax utanför Uppsala var Linnés lantgård och sommarbostad. Växtlivet på gården har undersökts i detalj på senare år och nu är det mossornas tur.

162 Jan A. G. Lundqvist: Nipsippan i Ångermanland – har den någon framtid?
Pulsatilla patens in Ångermanland, Sweden – does it have a future?
Nipsippan har i Ångermanland en märklig utpost, mer än femtio mil från de närmaste förekomsterna på Gotland och i Finland. Jan Lundqvist har följt de ångermanländska nipsipporna i hela 42 år. Han delger här sin detaljerade kunskap om deras populationssvängningar, ekologi och skötselbehov.

187 Sebastian Sundberg: Dramatisk nedgång i antalet lokaler för slåttergubbe – resultat från floraväkteri i tre sydsvenska provinser
Drastic decrease of Arnica montana i S Sweden
Hälften av alla slåttergubbelokaler har försvunnit under de senaste femton åren. Det visar en analys av floraväktarnas rapporter från Skåne, Blekinge och Bohuslän. ArtDatabankens Sebastian Sundberg har tittat närmare på siffrorna.

192 Bengt Jonsell: Korsblommiga släkten i den nordiska floran. 1. Nasturtium och Rorippa
Flora Nordica: Nasturtium and Rorippa English version PDF
Bengt Jonsell presenterar här släktena Nasturtium och Rorippa som den första delen i en tänkt serie.

211 Åke Andrén-Sandberg: Skvattram – lysbloss långt bort i skogen
Åke Andrén-Sandberg har tjusats av skvattramens lysande blommor och vilda doft.

214 Niklas Lönnell: Grön sköldmossa – ökar i norr och minskar i söder?
Substrate choice and present status of Buxbaumia viridis in Sweden
Årets mossa 2016 var den vedväxande gröna sköldmossan. Niklas Lönnell sammanfattar här vad vi vet om artens levnadssätt och dess nutida utbredning i Sverige.

222 Ingemar Jonasson: Möten med växter: Hatay 18 april 1992
Den här gången tar oss Ingemar Jonasson med till Turkiets sydligaste del, en region som idag präglas av spänningar och oro. Det verkar ha varit fridfullare 1992.

224 Föreningsnytt: Premiär för danskt botanikpris
Vår systerförening i Danmark, Dansk Botanisk Forening, har nyligen instiftat ”Botanikprisen” – en motsvarighet till vår svenska Guldlupp – som utdelas för framstående insatser för bevarandet av den danska floran. De första pristagarna blir författaren, tecknaren och fotografen Jens Christian Schou och skötselgruppen i Allindelille Fredskov.

X
- Enter Your Location -
- or -