65 Innehåll

67 Ledare: Byte på ordförandestolen

68 Krister Larsson: Ginstheden – en hotspot för hotade arter
Genista heaths in Sweden
De sydvästsvenska ginsthedarna har en unik samling hotade växter och insekter vars utbredning i landet är koncentrerad till södra Halland. Hallands landskapsblomma hårginsten är karaktärsart för denna naturtyp och Veinge socken är kärnområde för flera av dess mest exklusiva arter som nålginst och daggig ginstmätare. Åtgärdsprogrammet för nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar är nationellt prioriterat och stora insatser för skydd och skötsel görs av länsstyrelsen i Halland. Hallands Botaniska Förening har ett långsiktigt engagemang för ginstarterna och bidrar med viktiga insatser, bland annat genom floraväkteriet.

81 Sebastian Sundberg, Thomas Karlsson, Ulla-Britt Andersson, Mora Aronsson, Margareta Edqvist, Per Flodin & Bengt Stridh: Validering av kärlväxtfynd i Artportalen på gång
Validation of vascular plant reports in Artportalen, the Swedish species observation system
Artportalen har på senare år blivit den viktigaste kanalen för att dela ny floristisk information. Nu finns äntligen ett system för kontroll och återkoppling på plats för att göra informationen mera pålitlig!

90 Sebastian Sundberg: Hur går det för röd skogslilja och ryl?
Present status for Cephalanthera rubra and Chimaphila umbellata in Sweden
Röd skogslilja och ryl var två av Floraväktarnas nationella fokusarter 2014–2015. Sebastian Sundberg visar här vad man kan få ut av alla de data som samlas in av ideella krafter på flera tusen floraväktarlokaler varje år, med dessa två sällsynta skogsväxter som exempel.

105 Sebastian Sundberg: Upprop: Effekter av vildsvinsbök på floran

106 Elin Götmark & Frank Götmark: Varför finns buskar? Biologi och matematik i skön förening
Why be a shrub?
Buskar är ju ett mellanting mellan markens örter och de mer högväxta och liksom buskarna vedartade träden. Elin Götmark och Frank Götmark har funderat på vilka egenskaper som gör buskarna konkurrenskraftiga mot träden.

117 Rune Gerell: Fläcklungört i Sverige
Pulmonaria officinalis in Sweden
Sydöstra Sveriges vanliga lungört, numera kallad mörk lungört, och den enbart i Skåne förekommande fläcklungörten kan vara svåra att skilja. Rune Gerell har tittat i mikroskopet.

120 Sofia Lund: Utdött åkerogräs återfunnet
Avena strigosa found in NW Skåne, southernmost Sweden
I kanten av en tagetesodling på Bjärehalvön i Skåne hittade Sofia Lund och hennes vänner i fjol purrhavre, ett gräs som kanske inte setts som vildväxande i landet sedan 1968 och som i rödlistan förklarats för utdött.

122 Åke Widgren: Hasselstads våtmark – en vass växtlokal
Bidens frondosa found in Blekinge, SE Sweden
Gröna grodor i en fiskdamm i mellersta Blekinge ledde till upptäckten av både sällsynta grodor och sällsynta växter.

127 Föreningsnytt: Alger i fokus på SBF:s föreningskonferens [Bengt Carlsson]
En uppskattad föreningskonferens med både välbekanta och nya ansikten bland deltagarna hölls 11–12 mars i Uppsala

127 Föreningsnytt: Två guldluppar i år!

128 Föreningsnytt: Unga botanikdagar i Nävekvarn 16–18 juni 2017; Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 10 –15 juli; Växtinventeringar i landskapet Norrbotten; Följ med på De Vilda Blommornas Dag söndagen den 18 juni!

Våra regionala föreningar: Lunds Botaniska Förening

Framsidesbild: Ginsthed vid Vessingesjön i södra Halland >
Baksidesbild: Röd skogslilja Cephalanthera rubra

X
- Enter Your Location -
- or -