Innehåll

3 Ledare: Trädveteraner behöver vårt skydd

4 Mattias Iwarsson & Leena Lindén: Hängaplarna under lupp – prydnadsaplar med hängande grenar i Sverige och Finland
Crab apples with hanging branches in Sweden and Finland
Prydnadsaplar har under senare tid blivit allt vanligare i parker och trädgårdar i Finland och Sverige. Merparten av de många sorter som finns är hybrider mellan olika närstående arter och sorter. En speciell grupp av prydnadsaplar är sorter med hängande grenar. Mattias Iwarsson och Leena Lindén presenterar här sitt arbete med att försöka identifiera och närmare beskriva de hängaplar som hittats på olika håll i Sverige och Finland.

16 Roger Svensson, Åke Berg, Lisel Hamring, Cecilia Rätz & Michal Zhmihorski: Slåtterhävd i kraftledningsgator – en 13-årig studie
Mowing in power-line corridors – effects on vascular plants over a 13-year period
I takt med att det gamla landskapet med sina artrika ängs- och naturbetesmarker försvinner, blir det allt viktigare att rätt sköta de alternativ som finns. Vägkanter är en viktig biotop men även kraftledningsgator kan erbjuda en fristad för hävdgynnade arter, visar Roger Svensson och hans kollegor.

29 Ingvar Svanberg: Jätteslide och rönnbärsbitter – postmodern etnobiologi om konst, matglädje och prepping
Giant knotweed and rowanberry bitters. Post-modern ethnobiology on art, food inspiration and prepping
Vad är egentligen etnobiologi och har etnobiologerna fortfarande en uppgift i vårt postmoderna samhälle? Det är frågor som Ingvar Svanberg gärna vill svara på i den här artikeln.

46 Göran Mattiasson: Hur sprider sig skärblad i Sverige?
Status of Falcaria vulgaris (Apiaceae) in Sweden
Göran Mattiasson har följt skärbladets öde i många år, speciellt på dess skånska lokaler.

54 Per Toräng: Från forskningsfronten: Undervattenspollinering
För första gången har forskare nu kunnat visa att pollinering med hjälp av djur kan ske även under havets yta. Men det är inte bin och humlor som gör jobbet här, utan små kräftdjur och havsborstmaskar.

56 Ingemar Jonasson: Möten med växter: Maskrosor 20 maj 1999
Ingemar Jonasson delar med sig av några särskilt minnesvärda blomstermöten. Det här är tredje mötet, denna gång i Ingemars hemmamarker på Tjörn.

58 Rolf Carstens: Särtrycket – bakgrunden till en älskad vers
Rolf Carstens har forskat i arkiven och försökt ta reda på vad det egentligen var för ett särtryck som inspirerade Alf Henrikson till sin dagsvers i DN 1958.

60 Föreningsnytt: Årets växt 2017: Trolldruvor. [Ulla-Britt Andersson]
Svart och röd trolldruva hittar du i skogar med lång kontinuitet. Modernt skogsbruk med kalhyggen uppskattas inte av arterna. Rapportera in dina fynd under 2017 så vi får en bättre bild av deras situation!

61 Föreningsnytt: Årets mossa 2017: Hårnervmossa. [Niklas Lönnell]
Hårnervmossa har utsetts till Årets mossa 2017. Den är en nyinvandrad art från södra halvklotet som hittades i Sverige första gången 1976 och numera är vanlig på Västkusten. För att hålla koll på dess spridning och vanlighet över landet vill vi gärna att du rapporterar dina fynd under 2017.

62 Föreningsnytt: Gotlands orkidéer för nybörjare; Stipendier till Botanikdagarna.

63 Föreningsnytt: Inventera i Västerbottens läns södra fjällvärld; Inventera vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd; Inventera på egen hand i Pite lappmark i sommar; Rättelse.

64 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna i Skåne!

Våra regionala föreningar: Föreningen Norrbottens flora

Framsidesbild: Sjögräset Thalassia testudinum pollineras av smådjur i havet >
Baksidesbild: Skärblad Falcaria vulgaris

X
- Enter Your Location -
- or -