337 Innehåll

339 Ledare: Artkunskap är nöjsam och nyttig bildning

340 Håkan Pleijel & Kill Persson: Hedblomster på Laholmsbuktens dyner – utveckling under två decennier
Helichrysum arenarium around the bay of Laholmsbukten, SW Sweden
Ett ihållande kvävenedfall och en tilltagande igenväxning hotar de få kvarvarande lokalerna för hedblomster i södra Halland. Men om man röjer undan den högvuxna vegetationen och skapar nya öppna sandytor kan den vackra blomman komma tillbaka, tror Håkan Pleijel och Kill Persson.

348 Jan Thomas Johansson & Ulf Swenson: Hawaii­öarnas endemiska växter – en förlorad värld?
The endemic plants of the Hawaiian Islands – a lost world?
De flesta arter som tagit sig till Hawaiiöarna under årmiljonernas lopp har gett upphov till flera nya arter, anpassade till de olika lokala förhållandena; man säger att det har skett en adaptiv radiering. Fenomenet är vanligt på isolerade öar eller ögrupper. Men det finns också många arter där en radiering inte skett. Jan Thomas Johansson och Ulf Swenson ger exempel på bådadera.

381 Laura Parducci & Mari Mette Tollefsrud: Gran och tall kan ha överlevt i Skandinavien under istiden
Glacial survival of pine and spruce in northern Scandinavia
Länge har kampen rasat, mellan dem som menat att istiden gjorde rent hus med all växtlighet i Skandinavien och dem som tyckt sig se bevis på att växter kan ha överlevt på enstaka platser. Här kommer stöd för den senare skolan.

388 Kim K. Moritz, Christer Björkman, Amy L. Parachnowitsch & Johan A. Stenberg: Könsdiskriminerande svampsjukdomar hos tvåbyggare
Sex-biased fungal infections in plants
Varför drabbar vissa svampsjukdomar oftare det ena könet hos växter med skilda hon- och hanplantor? Det är ett spännande ämnesområde som några forskare har tagit sig an.

390 Åke Andrén-Sandberg: De bragdstore Carlars blomma
Åke Andrén-Sandberg har likt många tidigare botanister låtit sig imponeras och inspireras av vår största spira.

392 Jan-Erik Hederås: Sydfyrling – en invasiv art funnen i Helsingborg
First Swedish find of Crassula helmsii
Att hitta en ny vildväxande art för Sverige orsakar i vanliga fall glädjetjut, men Jan-Erik Hederås har mer blandade känslor efter sitt fynd i somras.

394 Staffan Kihl: Botanisk resa i Jämtland
SBF anordnade den 20–23 juni 2016 en botanisk resa i Jämtland i samarbete med Norsk och Dansk Botanisk Forening. Exkursionen lockade hela 27 botanister från Sverige och Norge, dock tyvärr inga danskar.

396 Stefan Grundström: Besök på brandfält
Stefan Grundström representerade SBF vid WWF:s årsmöte i maj. Årets exkursion ägnades brandområdet i Västmanland där nu både ett stort naturreservat (Hälleskogsbrännan) och en ekopark (Öjesjöbrännan) har inrättats.

398 Läsvärt: Gotlands flora [Mora Aronsson]
Boken om Gotlands flora har länge varit hett efterlängtad av botanister i hela landet. Nu har den äntligen kommit och det är till och med två böcker! Mora Aronsson är en av dem som längtat.

400 Läsvärt: Julafton bland lavarna [Aimon Niklasson]
Tomten kom tidigt till Aimon Niklasson i år. Två fina lavböcker på en gång!

403 Läsvärt: Shakespeare och växterna [Mats Rydén]
Shakespeare var väl förtrogen med växterna. Margaret Willes skriver intresseväckande om detta i sin nya bok liksom om tidens trädgårdskultur, folkliga läkekonst och kostvanor.

405 Lars Fröberg & Åke Widgren: Bengt Nilsson (1939–2016)
Den kände Sölvesborgsbotanisten Bengt Nilsson har oväntat lämnat oss.

406 Föreningsnytt: De Vilda Blommornas Dag fyllde 15 år i år. [Jenny Jonsson]

407 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte; Föreningskonferens 11–12 mars i Uppsala.

408 Föreningsnytt: Botanikresa till Irland

Våra regionala föreningar: Upplands Botaniska Förening

Framsidesbild: Hedblomster Helichrysum arenarium i Skummeslövsstrand i södra Halland>
Baksidesbild: Kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum

X
- Enter Your Location -
- or -