2010: Kurt-Anders Johansson

I samband med årsmötet delades 2010 års guldlupp ut. Den lycklige mottagaren blev i år Kurt-Anders Johansson, Skövde, för hans ”mycket stora insatser som teoretisk och praktisk naturvårdare, eldsjäl och inventerare under fyra decennier”.Under tidigt 1980-tal inventerade Kurt-Anders ett stort antal av de så kallade 5:3-skogar som Skogsstyrelsen ville få avverkade. Han fann att många av dem hade höga naturvärden,skapade opinion i frågan och uppvaktade bland annat jordbruksminister Svante Lundkvist.Resultatet blev att 5:3-paragrafen avskaffades.Kurt-Anders har arbetat med restaurering av många rikkärr och torrängar. Han är den store kämpen bakom restaureringen av Nohlmarken strax söder om Skövde (se SBT nr 5/2009),som efter restaureringen har utvecklats till en av Sydsveriges finaste botaniska klenoder.Kurt-Anders har inventerat ängs- och hagmarker, gjort reservatsutredningar samt inventerat orkidéer, gamla träd, svampar och mycket annat.Han är mycket skicklig på kärlväxter, svampar, mossor och fåglar. Förutom länsstyrelserapporter har han skrivit i bland annat Skaraborgsnatur, Calluna och Svensk Botanisk Tidskrift. Han har under årens lopp lett ett otal studiecirklar i botanik och svampkunskap. Kurt-Anders är en ödmjuk självlärd brev¬bärare som är ständig ordförande i Västgötabergens Svampklubb sedan starten 1982. Som ordförande i Skövde Naturskyddsförening har han nyligen engagerat Skövdeborna (tusentals namnunderskrifter) mot den planerade exploateringen av Aspö-området.