Förslag till nya stadgar

Kategori: Nyheter

I länken nedanför presenteras Styrelsens förslag till nya stadgar.

Dessa kommer upp för beslut första gången på årsmötet 2017.

Styrelsen har med detta förslag försökt att göra stadgarna mer tidlösa, samt tydligare, bland annat gällande rutiner och datum.
För att förstärka kontiniuteten i föreningens verksamhet, ändras även styrelsens sammansättning och valperioder.

https://svenskbotanik.se/stadgar2018/

Comments are closed.