Skip to main content

Floraväktarna

Fokusarter 2024

SLU Artdatabanken har nu dragit i gång arbetet med nästa rödlista. För många arter finns det ett bra kunskapsunderlag att utgå ifrån men för några arter behöver vi ett mer aktuellt sådant. Det är mot den bakgrunden årets fokusarter – backsippa, rutlåsbräken och topplåsbräken – har valts ut. Ni som floraväktar får gärna ha lite extra fokus på dessa arter i år.

 

Backsippa är visserligen en art som flitigt floraväktas men vi misstänker att det har hänt en hel del under senare år och det finns en hel del lokaler som inte har besökts på länge. Det är främst dessa lokaler vi vill att ni fokuserar på.

Image V1 - Floraväktarna Fokusarter 2024 (1)

Foto: Topplåsbräken – Patrik Engström, Backsippa – Leif Efraimsson, Rutlåsbräken – Peter Ståhl.