Årets växt 2023 – Kärrspira

Kärrspira, Pedicularis palustris,är en dekorativ växt som gärna drar uppmärksamheten till sig när den blommar med rosenröda, läppformiga blommor och finflikiga blad. Den växer i allehanda öppen, fuktig till blöt mark, kärrängar, stränder och myrar. Den befaras minska åtminstone i södra och mellersta Sverige, troligen som ett resultat av igenväxning eller förändrad markanvändning. Den gynnades … Fortsätt läsa Årets växt 2023 – Kärrspira