Vattenstjärnan är årets mossa 2018 – ut och leta!

Simmande vattenstjärna, Ricciocarpus natans

Vattenstjärnan kan vid första ögonkastet tas för en andmat, så titta en gång till! Foto: Tomas Hallingbäck

Ricciocarpos natans
Vattenstjärna Ricciocarpos natans är en centimeterstor levermossa som flyter på vatten eller sitter på dy i näringsrika sjöar, dammar och andra permanenta vattensamlingar. Den bildar små, gröna till mörkt gröna, solfjäderlika bålar, 4-10 mm breda, upp till 1 cm långa och ofta med en purpurröd kant.

Arten kan vid ett första ögonkast tas för någon andmat, både andmat Lemna minor och korsandmat L. trisulca, påpekar Tomas Hallingbäck, som tror att många går förbi den exklusiva vattenstjärnan. Vid närmare påseende skiljer den sig från alla andmatsarter genom att på undersidan ha rikligt med långa mörkröda fjäll medan översidan är svagt rutmönstrad.

Tomas berättar vidare om Årets mossa 2018, vattenstjärnan:
“Man har länge trott att arten är en relativt sen invandrare i Norden (Lohammar 1940), men det finns inga bevis för detta. Den är idag allmän i Mälarområdet i Sverige. Men moderna fynd är även gjorda från Skåne och Småland till Värmland och Dalarna samt utefter kusten ända upp till Medelpad (bl. a. Westman 1976). I herbariet i Uppsala finns två kollekter från Ångermanland 1973 insamlade av Gunnar Lohammar.
Sporofyt är okänd från Norden, men borde kunna finnas även hos oss. Vill man leta så bör man titta efter en mörk fläck på den äldre delen av bålen där bålen putar upp. Petar man hål och finner en svartaktig klotrund bildning, då har ni funnit sporer hos denna art, för första gången i Norden!
Vattenstjärna sprids sannolikt genom att fastna på sjöfåglar och hittar på så vis nya lokaler. På varje lokal reproducerar sig arten vegetativt genom delning och fragmentering av bålen längs mittfåran, två halvor separeras och bildar två nya flytande plantor.
Bålarna ser ut att vissna bort under vintern men arten är perenn. Bålspetsarna överlever – oftast på botten av dammen eller sjön – till nästa vår; och kommer sedan upp till vattenytan när bålen är fylld av luft från den fotosyntetiska aktiviteten (Damsholt 2002).”

Litteratur

  • Damsholt, K. 2002. Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nord. Bryol. Soc., Lund.
  • Lohammar, G. 1940. Ricciocarpus natans (L.) Corda nuvarande nordeuropeiska utbredning. Svensk Bot. Tidskr. 34: 464—475.
  • Westman, G. 1976. Fynd av Ricciocarpus natans i Medelpad och Gästrikland. Svensk Bot. Tidskr. 70: 43—44.

Tidigare Årets mossa

2017 HårnervmossaCampylopus introflexus
2016 Grön sköldmossaBuxbaumia viridis
2015 BriljantmossaEntodon concinnus
2014 RävsvansmossaThamnobryum alopecurum
2013 Lysmossa –  Schistostega pennata
2012 Dunmossa Trichocolea tomentella