Kallelse till årsmöte 2024

Här med kallas föreningens medlemmar till digitalt årsmöte den 17 mars kl 18.00.

Välkomna till Svenska Botaniska Föreningens årsmöte!
Årsmötet 2024 kommer att hållas digital genom Microsoft Teams.

Vi är glada att kunna hälsa er alla välkomna, oavsett var ni befinner er geografiskt i vårt långa land.

Under 2024 kommer vi att arbeta med hur vi ska planera, organisera och hålla våra årsmöten, träffar och konferenser framöver.

Vi inser vikten av att utnyttja digitala plattformar som möjliggör flexibilitet och tillgänglighet. Att hålla möten online har visat sig vara effektivt och klimatsmart, och det har gett oss möjlighet att inkludera medlemmar från olika delar av landet.

Samtidigt vill vi betona vikten av personliga möten och den speciella atmosfären som uppstår när vi samlas ansikte mot ansikte. Därför kommer vi att sträva efter en balans mellan digitala och personliga mötesformat för att säkerställa att våra medlemmar får den bästa möjliga upplevelsen och att gemenskapen inom föreningen stärks.

Vi ser fram emot att få träffa er digitalt nu i mars och sedan utforska nya möjligheter och fortsätta erbjuda meningsfulla möten för våra medlemmar.


Föreläsning: Växternas och svamparnas mångfald

Alexandre Antonelli, Foto: Nina Rønsted

Missa inte Antonellis spännande föredrag i anslutning till föreningens årsmöte. 

Alexandre Antonelli är forskningschef på Royal Botanic Gardens, Kew i Storbritannien och professor i Biologisk mångfald och Systematik vid Göteborgs universitet. Han är idag en av världens mest citerade forskare. Kanske hörde du hans sommarprat i P1 för några år sedan om den stora tysta artdöden. 

Den här gången berättar Antonelli om de senaste rönen om antalet växt- och svamparter på jorden, deras utbredning och hot. Presentationen bygger på den nyligen släppta rapporten ”State of the World’s Plants and Fungi 2023″, framtagen av forskare vid Royal Botanic Gardens, Kew, i nära samarbete med forskare och institutioner runt om i världen 

Du behöver vara medlem i SBF och anmäla dig till årsmötet för att kunna ta del av presentationen.

Vi ser fram emot din närvaro under en inspirerande föreläsning om biologisk mångfald och de viktiga stegen som behövs för att skydda och vårda vår planets biologiska skatter samt vikten av ideella insatser.

Föreläsningen startar kl 17.00


Observera att sista anmälningsdag är 10 mars.


Årsmötesdokument

Dokumenten kommer att publiceras här nedanför, allt eftersom de blir klara.

Dokument
Information inför årsmötet
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning