Årsmöteshandlingar 2022

Årsmötet

Datum: 2 april
Tid: 17.00
Plats: Hotell Clarion Gillet, Gillesalen. Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala.
Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt.

Årsmöteshandlingar 
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Medlemsavgifter 2023Förslag från styrelsen
Styrelsens förslag ArvodenFörslag från styrelsen
Extern revisionsbyråFörslag från styrelsen
Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer
FloraväktarnaÅrsrapport 2021
Extramaterial
Placeringspolicy

Handlingar till årsmötet pubilceras här, allt eftersom de blir klara.