Åtgärdsprogram för fågelfotsmossa - Remissvar

23 oktober 2014
 oktober 23, 2014
Kategori: Floravård, Nyheter

Synpunkter på remissversionen – Åtgärdsprogram för fågelfotsmossa, Nogopterium gracile, ert dnr 511-247-2012

Föreningen har läst igenom åtgärdsprogrammet och anser att det är ambitiöst och välskrivet. Kunskapssammanställningen är god men ändå gjorde man vid framtagandet av rödlistan 2010 antagandet att arten finns på fem gånger fler lokaler än de kända 25 lokalerna.

Läs hela remissvaret här

Comments are closed.