Kansliet

2002: Lennart Stenberg

Som motivering vill jag framhålla hans stora engagemang i nordisk kärlväxtfloristik. Lennart Stenberg har en otroligt bred floristisk kunskap och är engagerad i floraprojekt över hela Norden. Han har god kontakt med några lokala projekt och har stor betydelse för flödet av idéer och kunskap mellan dessa. Han författade texten till nordisk kärlväxtflora, där Bo…

Namnskick i SBT

Namnskicket i SBT följer nedanstående standardverk (se vidare SBT 92: 237–239). Auktorsnamn behöver inte anges för vetenskapliga namn som följer dessa verk. Text av taxonomisk art kan avvika. Tillägg och ändringar publiceras fortlöpande i SBT av Arbetsgruppen för svenska växtnamn. KärlväxterKarlsson, T. & Agestam, M. (2013-04-23): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista Alla nyheter sedan 2004 har presenterats i…

2001: Anders Delin

Anders har en sällsynt kombination av djup kunskap och en god pedagogisk förmåga. I kombination med skarp iakttagelseförmåga, sinne för detaljer, mångkunnighet och ett gottminne är det en lärorik upplevelse att vistas i naturen med Anders. Hans nyfikenhet och intresse för naturen har inga gränser. Inget är honom för litet att iaktta eller berätta om.Anders…

2000: Kjell Georgson

Om man vill veta något om Hallands växtvärld lönar det sig att fråga Kjell Georgson. Han har varit en drivande kraft i utforskandet av Hallands kärlväxtflora, ett tjugoårigt projekt, som ledde fram till att boken Hallands flora utkom 1997. Kjells stora kunnande, hans uthållighet och goda samarbetsförmåga var avgörande för att det kunde genomföras. Artpresentationerna,…

1999: Janne Andersson

Janne Andersson är en av Östergötlands mest aktiva fältbotanister och besitter stora kunskaper om Östergötlands flora. Janne Andersson medverkar i många olika projekt med botanisk inriktning. Somrarna ägnas åt kärlväxter och övrig tid åt mossor, lavar och svampar.I den landsomfattande floraväktarverksamheten är Janne Andersson den i särklass flitigaste rapportören från Östergötland. I inventeringen av Östergötlands…

1998: Ingmar Holmåsen

Med 1998 års Guldlupp vill SBF uppmärksamma Ingmars värdefulla insatser inom svenskbotanik. Ingmar har systematiskt fotograferat de flesta grupper av växter och lyckats få frampedagogiska och illustrativa bilder även av svårfotograferade arter. Han och hans kamera har genom mer än 30 år verkat som folkbildare. Han har skrivit handböcker i naturfotografering, givit ut egna böcker…

1997: Tommy Knutsson

Tommy Knutssons namn dyker av någon anledning alltid upp när man pratar om något som har beröring med naturvård på Öland. Denne genuine ölännings naturintresse började tidigt och lockade honom så småningom till biologistudier i Lund. Kunskaperna från Lund och Svalöv har han lyckats att omsätta mycket väl i det praktiska ideella naturvårdsarbetet på Öland.…

1996: Lars-Erik Muhr

Vår motivering lyder: För utomordentligt betydelsefulla insatser som floristik, naturvård och lavtaxonomi, till gagn för amatörer, naturvårdare och vetenskapsmän. Lars-Erik är kanske mest känd för sina insatser inom lavforskningen där han bidragit till kännedomen om Värmlands lavar på ett mycket förtjänstfullt sätt. Hans publikationer har varit betydelsefulla inom naturvården och som kurs- och exkursionsledare har…