Kansliet

SBT volym 113 (2019)

Häfte 11 Innehåll3 Reflexion: I Sterners fotspår mot en ny flora [Ulla-Britt Andersson]4 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018 Novelties in the vascular plant flora of Norden during 2015–201846 Lars Hedenäs: Gömd och oftast glömd biodiversitet – en inblick i det som döljer sig under artnivån Hidden and often forgotten biodiversity – insights into what happens below the…

Årets växt 2019: Tätört, fjälltätört& dvärgtätört

Pinguicula vulgaris, Pinguicula alpina & Pinguicula villosa Svenska Botaniska Föreningen har utsett släktet tätörter Pinguicula till Årets växt 2019. Alla är de insektsfångande växter, en egenskap de delar med släktena sileshår Drosera och bläddror Utricularia. På några mossar i södra och mellersta Sverige har dessutom flugtrumpet Sarracenia purpurea , som härstammar från Nordamerika, planterats ut. Det gemensamma för…

Vilda Växter nr 4, 2018

Nytippat – Några vanliga och ovanliga ruderatväxter.Från fältet – Natur och Kultur på nästa föreningskonferens.Från fältet – Hittade röd gaffelmossa på oväntat ställe.Personligt – Thomas Strid.Kryptiskt – Renlav mer än prydnad.Ananasväxter – Startade växthusvågen.Stjälkröksvampar – Svampar med huvudet på skaft.Italienska orkidéer – Monte Gargano – det blommande berget.Frögroning – Fantastiska frön.Fråga Experten – Varför blir…

Vilda Växter nr 3, 2018

Med nya perspektiv – Thomas Gunnarsson berättar om drönare.Från fältet – Rapport från ungdomsläger i Hällekis.Från fältet – Blåeld på Gotland.Personligt – Gabrielle Rosquist och Sand Life.De Vilda Blommornas Dag – Blomsterfest i hela landet.Botanikdagarna – Bland studentnejlikor och svedjenävor.Floraväktarläger – Malört, strandviva och rysskörvel.Fotosyntesen – Världens bästa solfångare.Stirra dig inte blind på starren –…

Domstolen stoppar planerna på nya kalkbrott i Bästeträsk

Nordkalk ville öppna ett nytt, stort kalkbrott i hjärtat av Bästeträskområdet på norra Gotland i den blivande nationalparken med världsunika naturvärden. Konflikten mellan naturbevarande och exploatering har pågått under 13 år. Processen är i svensk naturvård och svenskt rättsväsende fullständigt unik. Dagens dom den 11 september 2018, den 3:e från Mark- och miljööverdomstolen, sätter stopp…

Vilda Växter nr 2, 2018

Viva la viva – Sju arter i släktet Primula.Från fältet – Belönas för mångfaldsarbete.Från fältet – Guldluppen till Birgitta Herloff.Personligt – Ulf Ryde.En herbation – Följ med till stadens utkant.Oliver – Via Oliva – olivens väg genom historien.Kryptiskt – Framgångsrika i många miljöer.Dofter – Blommornas doftämnen.Skvattram – Snyggingen som tjusat många.Fråga Experten – Varför har…

2018: Inventering på egen hand i Pite lappmark

Föreningen Pite lappmarks flora 2018 Efter tio år avslutade vi 2016 fasen med organiserade inventeringsläger och i stället börjat planera att utge en publikation.  Däremot vill vi uppmuntra till inventering i privat regi, då man befinner sig i trakten. Många inventeringsrutor à 5 x 5 km kvarstår, både i skogslandet och till fjälls. Vi hjälper…