Emil Nilsson

Rekommendationer för spridning av växtmaterial i naturliga miljöer

Idag blir det allt vanligare att stärka den biologiska mångfalden genom att så eller plantera vilda växter. Det kan gälla projekt för att förstärka populationer av hotade kärlväxter men även ängsliknande planteringar i trädgårdar och parker. I policydokumentet nedan presenterar Svenska Botaniska Föreningen olika rekommendationer och förhållningssätt för spridning av vilda växter i naturliga miljöer.

En lieman, en endemisk sippa och knottblomster i senaste SBT.

Gotlandssippa är något så ovanligt som en underart av backsippa som bara finns på Gotland i hela världen. Den har troligen gynnats av att kor betat i de gotländska skogarna tidigare. I Dalarnas ängar är det lien som under många hundratals år skapat förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Om detta och mycket annat kan du läsa om i nummer tre av Svensk Botanisk Tidskrift årgång 2021!