Emil Nilsson

Botaniskt fjälläventyr, Artdatabanken om rödlistan och signalarter för ängs- och naturbetesmarker

Lagom till midsommar har nu ett nytt nummer av Svensk Botanisk Tidskrift kommit ut till prenumererande medlemmar. Det finns både kortare och längre artiklar om allt från floraväkteri till nya rödlistan och två debattartiklar om släktet Sorbus. Redaktören har valt ut tre artiklar som du kan läsa direkt på webben. Är du sugen på att…