Emil Nilsson

SBT häfte 3/2023

131 Mora Aronsson: Invasiva främmande arter 132 Pär Eriksson, Erik Hansson, Emil V. Nilsson & Henrik Weibull: Notiser 142 Emil V. Nilsson: Åretruntbete i Danmark (läs den här). 150 Malin Max Nordgren: EU:s Natura 2000-områden ställer krav på Sverige 154 Christian Andersson: En botanisk promenad över Kuriska näset 160 Peter Ståhl: Botanikdagarna i Sörmland 166…

Från Kroken till kulturlandskapets rötter i senaste SBT

Våra mest blomrika marker är ängar och naturbetsmarker. Kanske var dessa marker som finast under Carl von Linnés tid? Därefter blev fältbotanik något av en svensk tradition, vilket inte minst har färgat av sig i böcker skapade för att lära grundskolans elever artbestämma växter. Om detta och mycket mer kan du läsa i senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift!

SBT häfte 2/2023

67 Mora Aronsson: Arter och utdöende på konferens 68 Ulla-Britt Andersson, Alistair Auffret, Patrik Engström, Kerstin Frostberg, Erik Hansson & Jan Plue: Notiser 78 Jan Thomas Johansson: 140 år med ”Kroken” 90 Hans Rydberg: Sörmland – ett blomsterrike i österled 94 Ove Eriksson & Matilda Arnell: Våra kulturlandskap har rötter i järnåldern 112 Sven G.…

Ängar, naturvärdesbedömning och försvarstal för tysklönn i senaste SBT

Växter och deras ekosystem berör. Biologer arbetar med allt från ängar till att kartlägga mångfalden för att förhindra att värdefull natur exploateras. Andra förhindrar att främmande invasiva arter tar över naturliga ekosystem – men var ska vi dra gränsen mellan inhemskt och främmande? Detta och mycket mer behandlas i senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift!

SBT häfte 1/2023

3 Mora Aronsson: Nedskärningar hotar svensk natur 4 Cronberg, N. & Nilsson, E.V: Notiser 14 Emil V. Nilsson: Han är ängarnas förkämpe i Roslagen (länk till pdf) 20 Kaiko Leo Gustafsson & Malin Max Nordgren: Vi blev floraväktare till växternas försvar 24 Jan Y. Andersson: Kärrspira är årets växt 2023 28 Magnus Stenmark & Tove…