Emil Nilsson

Botaniskt fjälläventyr, Artdatabanken om rödlistan och signalarter för ängs- och naturbetesmarker

Lagom till midsommar har nu ett nytt nummer av Svensk Botanisk Tidskrift kommit ut till prenumererande medlemmar. Det finns både kortare och längre artiklar om allt från floraväkteri till nya rödlistan och två debattartiklar om släktet Sorbus. Redaktören har valt ut tre artiklar som du kan läsa direkt på webben. Är du sugen på att…

SBT häfte nr 3-4/2020

129 Innehåll 131 Mora Aronsson: Våren då naturen återupptäcktes. 132 Didrik Vanhoenacker: Svalört är onödigt snygg — Dess vackra blomma behöver egentligen inte vara så stilig. 134 Ronny Alexandersson: Den bedrägliga nornan — Ronny beskriver nornans pollinationekologi och hur han klistrade små lappar på dess pollenpåsar när han doktorerade på arten. 136 Emil V. Nilsson:…

SBT häfte nr 2/2020

65 Innehåll

67 Reflexion: Var hittar vi skaror av botanister? [Emil V. Nilsson]

68 Marés Lendway: Invasivt vinterblomster — Invasiva främmande arter kan dyka upp på de mest osannolika platser. När Marés Lendway tog en söndagspromenad i januari hittade hon en förvildad trädgårdsväxt som var nära att börja blomma.