Maria van der Wie

Vill du vara med i SBF:s styrelse?

SBF:s styrelse och personal på utflykt

Det är dags för botaniken att ta ett kliv framåt. – vill du vara med och föra arbetet framåt – eller känner du till någon som du tror skulle vilja vara med. Valberedningen söker efter en till styrelseledamot och om du är intresserad tveka inte att höra av dig till dem. Du når alla valberedningens…

Förslag till ordförande och sekreterare till årsmötet

Eftersom det är första gången SBF genomför ett digitalt årsmöte, är det bra om de som kommer att vara ordförande och sekreterare har en möjlighet att sätta sig in i tekniken och dagordningen innan mötet börjar. Planen är att styrelsen och valberedningen ska finnas på samma fysiska plats. Det är även en fördel om ordförande och sekreterare för årsmötet har en…

Så här går årsmötet till

Årsmötet kommer att ske digitalt den 13 mars kl 16.00. Du behöver anmäla dig i förväg senast den 28 februari. Här är översiktlig information om hur det digitala årsmötet kommer att gå till.

Inventera åkerogräs

närbild på råglosta som slokar lätt

Under 2021-2023 genomför SBF i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU en nationell åkerogräsinventering. Detta då vi vet ganska lite om hur utvecklingen ser ut hos dessa åkermarkernas anarkister. De utgör en ofta bortglömd men viktig del av odlingslandskapets biologiska mångfald, för sin egen skull men också för andra organismer, inte minst blombesökande insekter.

Var med och inventera i sommar!

Nordisk botanisk exkursion till Nordvästjylland – 2021

Med reservation för att vi idagsläget inte vet hur det står till med smittspridningen av Covid-19. Bjuder nu Dansk Botanisk Forening till en gemensam botanisk exkursion till Nordvästjylland nästa sommar. Thy och Hanherred innehåller en varierad flora med många olika livsmiljöer mellan sanddynerna, hedarna och plantagerna vid Nordsjökusten och landet ner mot Limfjorden. Kalkavlagringar i…

Minnesgåva till Eva Waldemarson

Eva Waldemarsons familj har bett SBF att hjälpa till med att påbörja en insamling till Evas minne. De vill skapa något som kan hjälpa till att bevara Evas minne framåt och samtidigt hjälpa till att stödja de områden som låg Eva varmt om hjärtat. Pengarna kommer att användas till något eller flera av följande områden:…

Vilda Växter nr 4, 2020

Årets sista nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till medlemmarna. I detta berättar vi om den omröstning om en ny nationalblomma som kommer att äga rum under nästa år. Landets regionalföreningar har tagit fram 30 kandidater som allmänheten kommer att få rösta på. Vidare skriver Torgny Nordin om…