Maria van der Wie

Välkomna till Botanikdagarna på Öland!

Alla medlemmar hälsas välkomna till Botanikdagarna på Öland 29 juni–3 juli 2022.
2022 år blir det tredje gången som botanikdagarna ägnas åt Öland och dess unika flora. Vi kommer att bo på sydvästra Öland i Kastlösa. Våra exkursionsmål kommer bland annat att visa oss Stora alvaret, sandstäpp, ädellövskog, orkidékärr, allmogeåkrar och betade strand­ängar. Alla lokaler är lättgångna men du får vara beredd att gå 2–4 km och klättra över stättor. På kvällarna blir det kortare föredrag och för den som orkar finns mycket trevligt att uppleva alldeles nära vårt boende.

Vilda Växter nr 4, 2021

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Vår redaktör har deltagit i praktiskt floravårdsarbete och berättar om en utplantering av de mycket sällsynta arterna martorn och ostronört på Västkusten. Kenneth Bergerson presenterar alla svenska arter av släktet Veronica; hur man känner igen dem och var man hittar dem.

Gunnar Björndahl berättar om blommor man kan möta under vintern, för så länge det finns fläckar av barmark går det att botanisera. Vi ger också tips till dig som funderar på vilken flora du ska skaffa, önska dig eller rent av ge bort i julklapp. Detta och annat kan du läsa om i tidskriften.

Författarinstruktioner för Vilda Växter

Om du vill skriva i Vilda Växter eller bidra med bilder till tidskriften så är det varmt välkommet! Antingen du vill bidra med en enskild artikel eller kan tänka dig att skriva på en mer regelbunden basis. Alla bidrag är välkomna. Ta gärna kontakt med redaktören och berätta om dina planer. Tidskriftens syfte och målgrupp…

Tävlingskategori: Foto

Här kan du se alla bidragen som kommit in till kategorin: foto.
Nu påbörjas juryarbetet och vinnarna kommer att presenteras i Vilda Växter nr 1 2022.

Mora Aronsson får stort naturvårdspris!

Marie-Claire Cronstedts Pris 2021 på 100 000 kronor tilldelas botanisten Mora Aronsson för hans djupa engagemang i svensk botanik och biotopskydd – och för hans folkbildande insatser på gräsrotsnivå om flora och naturvård.

Priset delas ut av kung Carl XVI Gustaf på WWFs höstmöte 22 oktober på Ulriksdals slott.

Botaniskanycklar.se

Nu finns många av nycklarna från Den Botaniska Skattkammaren uppe på sidan botaniskanycklar.se.Vi uppdaterar sidan med flera nycklar allt eftersom vi får tillstånd att lägga upp dem.