Maria van der Wie

Tre nya hedersmedlemmar utsedda!

Svenska Botaniska Föreningen har i dag valt tre nya hedersmedlemmar!Anders Bertilsson, Berit Berglund och Ebbe Zachrisson har alla på olika sätt bidragit till föreningens arbete med att uppmärksamma botaniken och vår svenska flora! Anders Bertilsson har under 40 års tid haft en aktiv roll i svensk botanik. Under 1980-talets första år blev han en stor inspiration…

Anders Bertilsson – hedersmedlem

På föreningens årsmöte 2023-03-25 valdes Anders Bertilsson till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen Under 40 års tid har han haft en aktiv roll i svensk botanik. Under 1980-talets första år blev han en stor inspiration och läromästare i botanik för många i Skaraborg där han var mycket aktiv som studiecirkelledare. Falbygdens fågelklubb utvecklades till…

Berit Berglund – hedersmedlem

På föreningens årsmöte 2023-03-25 valdes Berit Berglund till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen Berit har bland annat i radions Naturmorgon tillsammans med Joakim Lindvall gjort 11 inslag somheter ”Berits blommor” som hela tiden finns till lyssning t ex här: https://sverigesradio.se/grupp/24100.”En blomma per avsnitt, tips om hur du känner igen dem, och minst en blommig…

Ebbe Zachrisson – hedersmedlem

På föreningens årsmöte 2023-03-25 valdes Ebbe Zachrisson till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen Ebbe Zachrisson har varit en fantastisk kraft och stöttepelare för flera landskapsflorainventeringar. I Upplandsfloran var han distriktsledare i Östhammars kommun, vilket resulterade i att det distriktet var det första som var färdiginventerat inom projektet. Han har även stött floraprojekten ekonomiskt i…

Årets växt 2023 – Kärrspira

Kärrspira, Pedicularis palustris,är en dekorativ växt som gärna drar uppmärksamheten till sig när den blommar med rosenröda, läppformiga blommor och finflikiga blad. Den växer i allehanda öppen, fuktig till blöt mark, kärrängar, stränder och myrar. Den befaras minska åtminstone i södra och mellersta Sverige, troligen som ett resultat av igenväxning eller förändrad markanvändning. Den gynnades…

Tre inventeringsläger – Växtatlasprojektet

Tre inventeringsläger av kärlväxter inom växtatlasprojektet 2023 I år ordnas tre läger inom Svenska Botaniska Föreningens (SBF) växtatlasprojekt. Det blir ett i västra Dalarna, ett i norra Ångermanland och ett i Lule lappmarks lågland. Växtatlasprojektet har som mål att göra en svensk växtatlas över alla vilda kärlväxter. Varje år ordnas inventeringsläger i områden där floran…

Två floraväktarläger 2023

I år kommer vi att ordna två floraväktarläger. Under några dagar kommer vi då att bo tillsammans och floraväkta från morgon till kväll. Både erfarna floraväktare och nybörjare är välkomna att delta. Österlen 10–14 maj I östra Skåne finns många vårblommande arter att floraväkta. Vi kommer bland annat att söka efter smultronfingerört, sandlusern, strandviol, klittviol,…

Föreningskonferensen 2023 – Program

Lördag Tema: Att lära sig botanik, arter och knepiga artgrupper. Tid Programpunkt Föreläsare/presentatör 09.00-09.30 Registrering 09.30-09.40 Välkomna – introduktion (länk till Youtube) Mora Aronsson 09.40-10.10 Skånes mossatlas Staffan Nilsson 10.10-10.40 Hur används floraväkteriet? Sebastian Sundberg 10.40-11.00 Fikapaus 11.00-11.30 Nyckeln till framgångsrik artbestämning Mira Rawet 11.30-12.00 Nomen est omen? Johan Liljeblad 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Björnbär –…

Botanikkurs för nybörjare

Är du ny på det här med vilda växter och vill lära dig mer? Då kan den nybörjarkurs som Svenska Botaniska Föreningen ger vara något för dig. Kursen kommer att pågå under vår och
försommar 2023 med start 18 april. Kursen kommer att hållas digitalt med möten via länk under sju tisdagskvällar.

Du som gick kursen 2022 får gärna delta vid de två sista kurstillfällena, då tar vi upp en del som vi inte hann med förra gången.