Begäran om prövning enligt 17 kap Miljöbalken, angående SMA Minerals ansökan på Gotland

20 oktober 2014
 oktober 20, 2014
Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Svenska Botaniska Föreningen sände den 15 oktober en begäran till Miljöminister Åsa Romson om att regeringen bör pröva SMA Minerals ansökan för kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten på norra Gotland enligt 17 kap 5§ miljöbalken.

Läs hela skrivelsen här.

SBF Begäran om prövning enligt 17 kap miljöbalken angående SMA Minerals ansökan Gotland

 

Comments are closed.