Bibel för de skyddsvärda skogarna

Skyddsvärd skog är ett mästerverk, ensam i sitt slag och borde finnas i ägo hos alla som är intresserade av skog oavsett inriktning.”

Av: SEBASTIAN KIRPPU & HELENA BJÖRNSTRÖM

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 2 (2020). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Nu är den äntligen här, den efterlängtade boken Skyddsvärd skog. Detta praktverk om skogens ekosystem och arterna som signalerar höga naturvärden är otroligt väl genomarbetad, omfattande, intressant men också vacker och pedagogisk. Men om någon hade hoppats på en smidig fälthandbok i lagom storlek för att ta med i ryggsäcken får de tänka om. Det här är en stor och tung bok ur flera perspektiv. 

För att kunna recensera den nya boken Skyddsvärd skog krävs några ord om föregångaren som heter Signalarter. Den nya boken utkom i maj 2019 och Signalarter år 2000, båda är skrivna av ekologen Johan Nitare som arbetar på Skogsstyrelsen som också gett ut båda böckerna. Till saken hör att boken Signalarter länge varit slutsåld. Skogsstyrelsen gav bara ut runt två tusen böcker och andrahandsmarknaden har därför varit välbevakad. En bok såldes på Bokbörsen för drygt 1200 kronor, mer än tre gånger så mycket som det ursprungliga priset. Det är alltså många som väntat på uppföljaren, inte minst vi själva som köpte in nio exemplar så fort den blev utgiven för att säkra upp.

Skyddsvärd skog. Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning. 
Johan Nitare, Skogsstyrelsen 2019. ISBN 978-91-87535-15-4. 592 sidor. Kan beställas från Skogsstyrelsen för 495 kr

Frågan är samtidigt om boken inte kommer för sent. De små arealer naturskog som finns kvar är blott fragment av det skogsekosystem som en gång fanns. Den ekologiska analfabetismen är utbredd och därför är den allmänna insikten om vad som försvinner liten. ”Vi riskerar att förlora även de sista restbiotoperna och med dem ett unikt biologiskt arv vi aldrig kan få tillbaka”, skriver författaren i den mycket kraftfulla epilogen. Det är starkt av Skogsstyrelsen att genom denna bok erkänna det kritiska läget för arterna som är beroende av naturskogarna för sin existens. 

Vi riskerar att förlora även de sista restbiotoperna och med dem ett unikt biologiskt arv vi aldrig kan få tillbaka

Den nya boken har olika kapitel för respektive skogsmiljö med tillhörande presentationer av de arter som är viktiga för naturvården, till skillnad från den gamla där olika miljöerna beskrivs i början och sedan följer tre stora kapitel med arter uppdelade på respektive organismgrupp, mossor lavar och svampar. Det är inte en ren artbestämningsbok utan ett verktyg för att identifiera skyddsvärd skog som blivit än mer nischad genom sitt nya upplägg och det ger en mycket bra överblick för läsaren. En annan nyhet är att även en del kärlväxter presenteras.

Recensenterna poserar med boken Skyddsvärd skog vid en tallnaturskog utanför Stöllet i norra Värmland. Foto: Sebastian Kirppu och Helena Björnström.

För den oinvigde är boken en bra grund att stå på för att förstå de olika skogsmiljöernas ekologi och för att bli introducerad till naturvårdsarter. Artpresentationerna är enhetliga och flera arter är numera upptagna i  värdepyramider, ytterligare ett pedagogiskt verktyg i arbetet med att identifiera skyddsvärd skog. För den erfarna naturvårdaren finns här viktig uppdaterad information som alltid är bra att förkovra sig i och hålla levande i själ och hjärta. Vi gillar också små detaljer som bokbandet för lättare orientering, författaren tycks ha tänkt på allt. 

Särskilt omfattande är kapitlet om kalkbarrskogar, något av det mest unika vi har i vårt land och måhända också en av författarens favoritmiljöer? Många arter presenteras och vi är extra tacksamma för bättre orientering bland korallfingersvamparna som är en svår grupp. Flera arter har fått nya svenska namn som inte stämmer med Dyntaxa än. Vi är medvetna om att processen för att fastställa svenska namn tar lång tid och att få arbetsnamn på flera arter är bara en fördel tycker vi. 

Visst, några bilder hade kunnat vara mer pedagogiska och utbredningskartor kan alltid vara mer aktuella. Det finns möjligheter till förbättring i en andra upplaga, men på det stora hela är det ett rent nöje att numera kunna jobba med denna bok. Skyddsvärd skog är ett mästerverk, ensam i sitt slag och borde finnas i ägo hos alla som är intresserade av skog oavsett inriktning. Både vi och skogens alla invånare är mycket tacksamma för arbetet!