Kategori: Floravård, Nyheter

BiSam – Biologiska föreningarnas samarbetsorganisation

Ordförandena i Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, Sveriges Mykologiska Förening, Sveriges Entomologiska Förening och Svenska Botaniska Föreningen träffades den 5-6 december i Stenåsa på Öland. Syftet var att se på möjligheterna att starta ett samarbete där vi på ett bättre sätt ska kunna driva gemensamma frågor gällande artkunskap, biologisk mångfald, vår natur och miljö, samt belysa och stärka föreningarnas roll i naturvårdssverige.

En bakgrund är Norges sätt att arbeta i en samarbetsorganisation, SABIMA, för ideella biologiska föreningar som funnits sedan 1996.

Mötet blev mycket positivt. Vi utbytte erfarenheter och enades om ett antal frågor som vi vill driva tillsammans. Bland annat kommer vi att arrangera en gemensam konferens om våtmarker nästa höst och driva några angelägna frågor kring rapportering och validering av observationer i Artportalen.
Föreningarna kommer att träffas igen under nästa år och ha elektroniska kontakter under mellantiden.

Dennis Kraft – BirdLife, Ellen Larsson – SMF, Håkan Lundkvist – SEF, Stefan Grundström – SBF

Comments are closed.