Göteborg

Botaniska Föreningen i Göteborg bjuder den 12 juni in till Nybörjarexkursion till Trollspisberget i Renströmsparken, centrala Göteborg, under ledning av Kristoffer Hahn. Detta för många måhända obekanta
naturområde strax söder om Götaplatsen hyser ett flertal av våra vanligaste träd och
därtill en praktfull utsikt över staden. Ca 2 km vandring i blandad terräng. Samling intill
lekplatsen vid Näckrosdammen (nära Universitetsbiblioteket) kl. 11:00.

Obligatoriskanmälan senast 10 juni till Kristoffer Hahn (0762-157500, helst med SMS).