Lund

Lunds Botaniska Förening bjuder in till 3 olika tillfällen med utflykter för nybörjare i samband med SBF:s botanikkurs.

Datum:

Lördagen den 23 april kommer vi att röra oss i parkområden i Lund och börja att bekanta oss med växter i fält. Vi kommer att börja bekanta oss med morfologiska karaktärer, några växtfamiljer och artbestämning av en del vårblommor. Medtag gärna lupp.
Samling kl. 10:00 i Sankt Jörgens park vid östra änden av Sankt Jörgens väg i Lund. Denna första träff blir något kortare och kommer att pågå i 2-3 timmar.

Söndagen den 22 maj vid Källbyområdet i södra Lund (samling kl. 10 på Källbybadets parkering, Badarevägen 10). Räkna med att detta blir heldagar och ta med fika.

Söndagen den 12 juni vid Klockarelyckan öster om Dalby (buss 159 avgår kl. 10:00 från Lund C, samling vid hållplats Dalby Kvarnrännan kl. 10:45. Räkna med att detta blir heldagar och ta med fika.

Kontakta Staffan Nilsson för mer information, samt anmälan: staffan.u.nilsson@gmail.com