Kategori: Föreläsningar

Lunch med Linné – och hans vetenskaper

Linnés Uppsala önskar dig välkommen på ”Lunch med Linné och hans vetenskaper”! Varje onsdag i sju veckor kan du ta del av intressanta lunchföreläsningar på ämnen kopplade till en av världens mest kända vetenskapsmän.  Från 1700-talets lantbruk och familjen Linnés hushåll, till biologisk mångfald och dagens stadsplanering.Träffa idéhistoriker, biologer, agrarhistoriker och landskapsarkitekter. Onsdagar kl 12-13,…

Restaureringen av Gredelby hagar och Trunsta träsk

Upplands Botaniska Förening och Ulf Swenson delar med sig av sina erfarenheter kring det stora restaureringsarbete han och Trunstagruppen har genomfört av Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta. Hela området utgör tätortsnära natur som tack vare Trunstgrupppens gedigna arbete idag erbjuder natursköna miljöer med hög biologisk mångfald. Ulf Swenson fick tillsammans med Trunstagruppen Artdatabankens…