Kategori: kurser

Blomstervandring i Indalsälvens storslagna dalgång

Datum 19 juni 2022Järkvisslebon Johan Rudin blir vår guide. Monika Karlsson blir även med oss.Samling kl 10 vid f d Trollbyn Järkvissle. Vi samåker till Johans fäbodvall vid Kråkstenssjön på andra sidan älven. Tidsåtgång c:a 4 tim. Kläder efter väder och kom ihåg att ta med fika. Info: Karin Lindberg tel: 073-987 32 35.  Hitta hit: Trollbyn som just nu har…

Gävleborg

Lördag 11 juni TID: 11–16 BLOMSTERFEST på Häckelsängs fäbodar i Hamrånge. Temat är vilda blommor, okända gräs, blyga lavar samt modiga träd och buskar vid en stenig och svårtillgänglig kuststräcka som haft ett mångårigt förhållande till en massafabrik. INFORMATION: Berit Berglund, Gävle, 0730-41 40 38, GÄBS Kusin Anders Berglund, Häckelsäng, Bergby 0730-38 50 70 Lördag…

Praktik

Praktiktillfällen Här hittar du de praktiktillfällen som finns i anslutning till SBF:s botanikkurs. För alla tillfällen gäller att du måste anmäla dig direkt till arrangören. Kontaktuppgifter finns i respektive länk. Datum Plats Aktivitet Arrangör 23 april Lund Utflykt för nybörjare Lunds Botaniska Förening 19 maj Uppsala Kvällsexkursion Upplands Botaniska Förening 22 maj Lund Utflykt för…

Värmland

Värmlands Botaniska Förening bjuder in till en dag kring Alsters Herrgård den 28:e majFör mer information, tid och anmälan, kontakta: Gunnar Björndahl, gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se, eller Pär Dahlström, par.dahlstrom@gmail.com

Uppsala

Upplands Botaniska Förening bjuder in till Kvällsexkursion kring Ultuna 19 maj. Biotopias bioblitz 22 maj (på Biologiska mångfaldens dag) i Hammarskog Jubileumsvandring 12 juni i Hammarskog – Upplandsstiftelsen firar 50 år Föreningens vandringar på De vilda blommornas dag 19 juni Vill du veta mer eller anmäla dig – hör av dig till Sebastian Sundberg: sebastian.sundberg@slu.se

Lund

Lunds Botaniska Förening bjuder in till 3 olika tillfällen med utflykter för nybörjare i samband med SBF:s botanikkurs. Datum: Lördagen den 23 april kommer vi att röra oss i parkområden i Lund och börja att bekanta oss med växter i fält. Vi kommer att börja bekanta oss med morfologiska karaktärer, några växtfamiljer och artbestämning av…

Göteborg

Botaniska Föreningen i Göteborg bjuder den 12 juni in till Nybörjarexkursion till Trollspisberget i Renströmsparken, centrala Göteborg, under ledning av Kristoffer Hahn. Detta för många måhända obekantanaturområde strax söder om Götaplatsen hyser ett flertal av våra vanligaste träd ochdärtill en praktfull utsikt över staden. Ca 2 km vandring i blandad terräng. Samling intilllekplatsen vid Näckrosdammen…

Umeå

Västerbottens Läns Botaniska Förening annordnar flera länsträffar i samband med SBF:s botanikkurs under våren 2022. Det börjar med ett par digitala träffar följt av en exkursion den 12 juni. Om du vill anmäla dig till länsträffarna, eller har frågor, kontakta Åsa eller Lina. Se kontaktuppgifter i inbjudan, eller i kommentar nedan.Välkomna! 31 mars VBF länsträff…