Kategori: Digitala aktiviteter

Irish Grasslands Project

Botanical society of Britain & Ireland har flera kurser och material för artbestämning.Under 2020 lanserades ett nytt projekt för att öka medvedenheten gällande Irlands seminaturliga gräsmarker.Följ med till Irland och lär dig mer om gräsmarker. Mer material och information om projektet hittar du här: Irish Grasslands Project

Restaureringen av Gredelby hagar och Trunsta träsk

Upplands Botaniska Förening och Ulf Swenson delar med sig av sina erfarenheter kring det stora restaureringsarbete han och Trunstagruppen har genomfört av Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta. Hela området utgör tätortsnära natur som tack vare Trunstgrupppens gedigna arbete idag erbjuder natursköna miljöer med hög biologisk mångfald. Ulf Swenson fick tillsammans med Trunstagruppen Artdatabankens…